Comparteix:

Certificació energètica de l'edifici de l'FME

10/03/2017

El resultat estarà exposat en una placa al vestíbul de l'FME.

Fa uns mesos qie es va iniciar el procés de certificació energètica dels edificis de la UPC, amb la participació d'estudiants, professors i tècnics de la UPC. Aquesta setmana passada es va enllestir la certificació de la FME, que ja podem fer pública:


El resultat de la certificació de l’edifici de la FME ha estat:
•    Consum d'energia 205 kWh/m2 any | Qualificació: C
•    Emissions 38 kg CO2/m2 | Qualificació: C
•    Certificat d'eficiència energètica edifici FME

Aquesta certificació s’ha dut a terme per:
•    Daniel Albín, estudiant de l'EPSEB.
•    Inmaculada Rodriguez, professora de l'EPSEB.
•    Gemma Santularia, tècnica del Servei d'Infraestructures.
•    Joaquín Costan, cap d’infraestructures del Campus Sud.

En els propers dies es penjarà un quadre al vestíbul de l’edifici de la FME amb els resultats de la certificació energètica del nostre edifici. En aquesta placa, a més de l’etiqueta amb la qualificació energètica, també podeu veure l’evolució del consum energètic de l’edifici.

Projecte de certificació energètica dels edificis de la UPC

Els estudiants i el professorat de la UPC participen, juntament amb el personal tècnic de la Universitat, en la certificació energètica dels edificis. Una vintena d'estudiants de l’ESEIAAT i de l'EPSEB ja han dedicat els seus treballs de fi de grau a elaborar  els primers certificats energètics de la UPC

Aquesta acció s’emmarca en el Pla UPC Energia 2020. Per a més informació sobre el procés de certificació dels edificis de la UPC, podeu llegir aquesta notícia.


Els estudis realitzats serviran de base per a avançar cap als objectius que marquen les polítiques europees en l’àmbit de l’eficiència energètica i en l’estratègia anomenada edificis nearly Zero Energy Buildings (nZEB), és a dir, edificis amb consum energètic quasi nul, mitjançant mesures innovadores.