Comparteix:

3 beques d'aprenentatge vinculades a l'FME

Dues són per donar suport als estudiants de primer del GM i la tercera està relacionada amb Promoció i programació en Java, Python o Matlab.

Per aquest 2Q, l'FME ofereix 3 beques d'aprenentatge per a l'estudiantat de matemàtiques, ja sigui de grau o de màster. Els detalls i els perfils de les beques són els següents:

Beques de suport a la docència (Codi de sol·licituds: 567 i 568)

Nº de beques: 2

Tasques: Suport als estudiants de primer curs del Grau de Matemàtiques.

Requisits: Estudiants de 3r del Grau de Matemàtiques i/o MAMME

Data d’inici: 1 de febrero de 2017

Data fi: 31 de maig de 2017

Dedicació: 5 hores setmanals

Responsable: Narciso Roman

 

Beques de suport a la Promoció (Codi de sol·licitud: 583)

Nº de beques: 1

Tasques: Programació en Java, Python o Matlab.

Requisits: Estudiants UPC

Data d’inici: 23 de gener de 2017

Data fi: 15 de març de 2017

Dedicació: 20 hores setmanals

Responsable: Jaume Soler

 

Presentació de sol·licituds a la web de la UPC: http://www.upc.edu/aprendre/beques-ajuts