Comparteix:

Presentació del seminari "Contextualització de les Matemàtiques a les carreres tecnològiques de la UPC"

Seran conferències de periodicitat quinzenal adreçades a il·lustrar l'ús de les Matemàtiques en diferents àrees tecnològiques. La jornada inaugural serà el 10 d'abril al matí i anirà a càrrec del professor Claudi Alsina.

Seminari "Contextualització de les Matemàtiques a les carreres tecnològiques de la UPC"

És ben conegut que per aconseguir una major motivació i aprofitament de l’estudiantat, convé contextualitzar les ciències (matemàtiques, física,...) mitjançant aplicacions immediates a les disciplines de la carrera. En una primera fase el projecte es centrarà en les matemàtiques. Per exemple, modelitzant matricialment problemes d’enginyeria i aplicant a continuació tècniques de càlcul matricial per al seu estudi i resolució.

Objectiu i metodologia

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les ciències, il·lustrant l’ensenyament d’aquestes a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només de coneixement dels conceptes i tècniques de matemàtiques o de física, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen.

La metodologia consistirà en la impartició de conferències de periodicitat quinzenal, a partir d’abril de 2018, que il·lustrin l’ús de les matemàtiques en diferents àrees tecnològiques. La intenció és recopilar el material que sorgeixi d’aquest projecte, per a la seva introducció i utilització a la comunitat universitària. Un programa similar es plantejaria en un futur per a la contextualització d’altres ciències (física,...) a les carreres tecnològiques de la UPC.

Inici del programa

La sessió inaugural tindrà lloc dimarts 10 d’abril a les 12h, a la sala d’actes de l'FME. Aquesta serà una sessió genèrica on s’explicaran els objectius del seminari (donar la "teoria" de la contextualització, amb algun exemple o il·lustració). El ponent de la sessió inaugural serà el professor Claudi Alsina, amb la conferència "Invitació a la renovació educativa de les matemàtiques en carreres tècniques".

Participació i inscripcions

Aquest acte s'organitza amb la col·laboració de l'ICE, l'FME i el Departament de Matemàtiques de la UPC.

La inscripció a cada conferència es tractarà com la d’una jornada ICE.

Programa les sessions (clicar enllaç)

Les sessions s'organitzaran cada quinze dies, alternant dimarts i dimecres de 12 a 13h30 a l'FME. S'haurà de fer inscripció per a participar a cada sessió, i es tancaran el dia anterior a la celebració de la sessió

El programa està obert a la incorporació de nous seminaris, que puguin suggerir-se al llarg del desenvolupament d’aquest projecte, amb el vist-i-plau del Comitè Organitzador.

Es planteja la creació d’un Consell Assessor (format per personalitats del món de l'enginyeria, universitari, secundària), amb reunions semestrals, per avaluar el progrés del projecte, suggerir nous seminaris i extreure’n conclusions.

Comitè organitzador:

 • Professora Marta Peña (Directora) (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Professor Jaume Fabregat (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Professora Josefina Antonijuan (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Professora M. Rosa Estela (Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC)
 • Professora M. Àngels Puigví (Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC)

Consell Assessor:

 • Professor Josep Ferrer (President) (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Professor José Rodellar (Director del Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Professor David López (Director de l’Institut Ciències de l’Educació de la UPC)
 • Professor Claudi Alsina (UPC)
 • Professor Víctor Grau (Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències, Departament d’Enginyeries de la Universitat de Vic)
 • Professor Francesc Imbernón (Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona)
 • Josep Canós (Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya)
 • Professor José Mas (President de la xarxa temàtica ALAMA -Algebra Lineal, Análisis Matricial y Aplicaciones-, (Universitat Politècnica de València)

 Més informació