Comparteix:

Estudiants de DOCTORAT

Estudiants de nou ingrés

Matrícula presencial amb cita prèvia (a confirmar) 

La primera matrícula en el programa de doctorat s'ha de fer dins el termini que especifiqui la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui el contrari expressament, les matricules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat al 15 d’abril de 2020 s'han de fer dins el període ordinari de matrícula del curs 2020-2021 (en el període corresponent a segones i successives matrícules).

 

Estudiants que continuen estudis

Matrícula per Internet (e-Secretaria)

Període ordinari de matrícula: Del 21 de setembre al 16 d’octubre de 2019

(de les 8.00h del 21 de setembre a les 13.00h del 16 d'octubre)

 

Més informació:

https://doctorat.upc.edu/ca/matricula