Vés al contingut (premeu Retorn)

Eleccions per a la renovació de la presidència de la Delegació d'Estudiants de l'FME 2019

La votació tindrà lloc el 13 de novembre de 2019 de 12 a 16 h a la sala de juntes de l'FME.

CONVOCARIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA DELEGACIÓ DALUMNES DE LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (FME). Data votació: 13 de novembre de 2019 de 12 a 16 h a la sala de juntes de l'FME.

Documentació relacionada: 

Atès que el president de la Delegació i el seu equip són elegits per un període de 2 anys i que el període actual finalitza durant el curs 2019-20120, l’actual president de la DAFME convoca eleccions per a la renovació d’aquestes vacants que, en aquest cas, afecten a la representació de l’estudiantat. S’estableix el procediment següent:

  • Aquest procés electorales regeix pel reglament electoral de la UPC (aprovat pel Consell de Govern, acord 192/2014), pel reglament de l’FME (aprovat pel Consell de Govern el 8 d’octubre de 2013 / modificació aprovada pel Consell de Govern de 15 de desembre de 2016), pels Estatuts de la UPC, per la Llei Orgànica d’Universitats (LOU), i per altra normativa que sigui d’aplicació.
  • El procés electoral s’organitzarà dacord amb el calendari annex a aquest document.
  • Les vacants a cobrir es distribueixen de la manera següent:

1 estudiant de l'FME per a cobrir la vacant de delegat de centre
1 estudiant del Grau de Matemàtiques per cobrir la vacant de coordinador del mateix.
1 estudiant del Grau d’Estadística per cobrir la vacant de coordinador del mateix.
1 estudiant de l'FME per a cobrir la vacant de tresorer.

  • La presentació de candidatura ha de ser col•lectiva i ha d’estar signada per les persones candidates. Les sol•licituds de candidatura s’han de presentar mitjançant el model normalitzat. Les candidatures es presentaran a la Delegació d’Alumnes de l’FME, ja  sigui en paper o per correu electrònic a delegació.fme@upc.edu
  • La difusió de la informació relativa al procés electoral es farà mitjançant el web de la Facultat (www.fme.upc.edu), el taulell d’anuncis i per correu electrònic.
  • S'ha demanat a Secretaria General de l’UPC l’elaboració del cens actualitzat dels diferents estaments.