Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / LA FACULTAT / Govern i representació / Principals acords de la Junta de Facultat - v2

Principals acords de la Junta de Facultat - v2

Principals acords de la Junta de Facultat de l'FME

Reunió JF78 del 26 de juliol de 2022 (sessió híbrida)
 • Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior.
 • Aprovació de la actualització del Calendari Acadèmic curs 2022-2023.
 • Aprovació de la actualització dels horaris de classe i del calendari d’exàmens del curs 2022-2023.
 • Aprovació Informe de rendiment i desvinculació (GM, MAMME i MESIO UPC-UB).
 • Aprovació Informes de revisió i funcionament del SGIQ-FME (Sistema de Garantia Interna de Qualitat)
 • Aprovació de informe favorable de la activitat acadèmica en l’FME del professorat que l'ha sol·licitat, en el marc del programa d’estabilització del PDI amb dedicació a temps complet de la UPC.
Reunió JF77 del 17 de juny de 2022 (sessió híbrida)
 • Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior.
 • Aprovació formal de l’itinerari doble titulació EST-ECO.
 • Aprovació modificació normativa TFM MAMME.
 • Aprovació del Calendari Acadèmic curs 2022-2023.
 • Aprovació de les Guies Docents del curs 2022-2023.
 • Aprovació de la incorporació de Pau Martin de la Torre com a membre de la CADMAMAMME.
Reunió JF76 del 6 d'abril de 2022 (sessió híbrida)
 • Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior
 • Ratificació d’acords: Aprovació del informe de valoració de l’activitat docent en l’FME del professorat que l'ha sol·licitat  (valoració favorable)
 • Aprovació del Document Anual Únic (DAU) 2020-21 (Memòria, Informe de Gestió, Informe de Seguiment i Informe d'Acreditació).
 • Aprovació de la Guia de Serveis FME 2021-22.
 • Aprovació del procediment d’elecció de la proposta Matemàtic/a o Estadístic/a  del any.
 • Aprovació de l'ajornament d'alguns exàmens a la setmana del 18 a 22 d'abril.
Reunió JF75 del 23 de febrer de 2022 (sessió híbrida)
 • Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior.
 • Ratificació d’acords: - Aprovació d’un informe favorable de l'activitat docent en l’FME.
 • Aprovació dels documents Normatives i Referències i Indicadors del SGIQ.
 • Aprovació del Informe d'Acreditació del GM (IAT-v4).
 • Aprovació del Encàrrec Acadèmic 2022/23.
 • Aprovació del Tancament Econòmic 2021.
 • Aprovació del Pressupost 2022.
 • Aprovació de la revisió del Pla d'Acollida i Acció Tutorial 2021-22.
 • Aprovació de la revisió del Pla d'Orientació Laboral 2021/22

 Reunió JF74 del 22 de desembre de 2021 (sessió híbrida)
 • Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior.
 • Ratificació d’acords:
 1.  - Aprovació de la proposta de composició de la comissió del concurs CU148-751 al cos Catedràtics/Catedràtiques d'Universitat, plaça adscrita al Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA).
 2. - Aprovació de la proposta de composició de la comissió dels concursos CU53-749 i CU54-749 al cos Catedràtics/Catedràtiques d'Universitat, places adscrites al Departament de Matemàtiques.
 • Aprovació del conveni  FME-ENSIMAG de  Grenoble.
 • Aprovació increment del 10% de places en GM, MESIO i MAMME.
 • Aprovació canvis en les normatives de TFG i TFM.
 • Aprovació de les revisions dels plans de promoció i de mobilitat d l’estudiantat.
 • Aprovació de la proposta de composició de la comissió dels concursos LE42-715 i  LE43-715 al cos Lector, plaça adscrita al Departament de Matemàtiques.

 

Reunió JF73 del 3 de novembre de 2021 (sessió híbrida)
 • Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior.
 • Ratificació d’acords:
 1. - Aprovació de la proposta de composició de la comissió concursos professorat Associat ATP -2022, Departament d’Estadística i Investigació Operativa.
 2. - Aprovació de la proposta de composició de la comissió concursos professorat Associat ATP -2022, Departament de Matemàtiques.
 3. - Aprovació  de  la  proposta  de  composició  de  la  comissió  concurso  TU-87/723  al  cos docent professor/a Titular d’Universitat, Departament de Ciències de la Computació.  
 • Aprovació proposta de composició de la CAI (Comissió d’Avaluació Interna).
 • Aprovació cartes de felicitació al professorat.
 • Ratificació per consens de la interpretació que l'equip deganal va fer de l'acord de la Junta de Facultat  extraordinària de 8 de juliol de 2021: que les mostres individuals de suport al professor Mas-Collel mitjançant un aplicatiu al web, comportaven l'aparició del nom de les persones que subscrivien tal suport.
Reunió JF72 del 22 de juliol de 2021 (sessió virtual)
 • Aprovació de les actes de les sessions anteriors (ordinària i extraordinària).
 • Aprovació de valoració positiva carrera horitzontal ATPs.
 • Aprovació Informes de revisió i funcionament del SGIQ-FME (Sistema de Garantia Interna de Qualitat)
 • Aprovació Informe de rendiment i desvinculació (GM, MAMME i MESIO UPC-UB).
 • Modificació sistema de rúbriques per a l'avaluació del TFG.
Reunió JF71 del 8 de juliol de 2021 (sessió virtual) - Junta extraordinària
 • Aprovació de l’escrit de suport al professor Andreu Mas-Collel
Reunió JF70 del 28 de juny de 2021 (sessió virtual)
 • Aprovació de les actes de les sessions anteriors (ordinària i extraordinària).
 • Aprovació Calendari Acadèmic curs 2021-22.
 • Aprovació Horaris de classe i calendari d’exàmens del curs 2021-22.
 • Aprovació Guies Docents curs 2021-22.
Reunió JF69 del 18 de maig de 2021 (sessió virtual)
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Ratificació d’acords: Aprovació informe favorable de l’actuació docent en l'FME.
 • Aprovació dels informes del Pla de promoció a CU
Reunió JF68 del 15 d'abril de 2021 (sessió virtual)
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Ratificació d’acords
  - Aprovació de la proposta de composició de les comissions titular i suplent que han de jutjar la plaça de referència AG-273/749-estabilització.
  - Aprovació de l’Informe favorable per al programa d'estabilització de la professora Marta Ruiz Costa-Jussà.
 • Aprovació Informes d'avaluació de mèrits docents.
 • Aprovació Proposta pressupost 2021.
 • Aprovació composició de comissions.
  - CAGM.
  - Comissió de Qualitat.
  - Junta Electoral.
 • Aprovació modificació de la proposta de composició de les comissions titular i suplent que han de jutjar la plaça de referència AG-273/749-estabilització.
Reunió JF67 del 22 de febrer 2021 (sessió virtual)
Reunió JF66 del 17 de desembre 2020 (sessió virtual)
Reunió JF65 del 10 de novembre de 2020 (sessió virtual)
Reunió JF64 del 29 de juliol de 2020 (sessió virtual)
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació Pressupost 2020.
 • Ratificació d’acords:

Aprovació de la composició de les comissions titular i suplent que han de jutjar les places de referència CC-41/749 i CU 137/749 amb vinculació a l'FME.
Aprovació recolzament de renovació de l’emeritage del professor Miguel Carlos Muñoz Lecanda.
Aprovació Doble titulació Matemàtiques i Música, FME - ESMUC.
Aprovació de la composició de la comissió titular i suplent que ha de jutjar la plaça de Professorat Lector de referència LE-3/715/2020.
Aprovació recolzament proposta emeritage del professor Miquel Àngel Fiol Mora.      

 • Aprovació de les addendes de les guies docents del curs 2019-20 del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades.
 • Aprovació de la normativa per a la realització del treball fi de grau del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades.
 • Aprovació de la normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudis del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades.
 • Aprovació dels Informes de revisió, valoració i funcionament dels processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’FME (SGIQ - FME).
 • Aprovació del procediment revisió dels processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’FME (SGIQ - FME): responsables i documents associats.

Aprovació del Pla de Millora 2019-20: millores realitzades, millores en curs i noves propostes de millora.
Aprovació de la guia serveis de l’FME curs 2019-20.
Aprovació de la guia serveis de l’FME curs 2020-21.
Aprovació dels Objectius i política de Qualitat.
Aprovació del Pla d'orientació laboral 2020-21.
Aprovació del Marc de relació FME-empreses.
Aprovació de la normativa d’avaluació de les pràctiques acadèmiques externes curriculars del Grau en Matemàtiques.
Aprovació de la Política de Personal Docent i Investigador.

 • Aprovació del Calendari Acadèmic curs 2020-21.
 • Aprovació dels horaris de classe i calendari d’exàmens del curs 2020-21: Grau en Matemàtiques, MAMME i MESIO UPC-UB.
 • Aprovació de la Guia Docent curs 2020-21: Grau en Matemàtiques, MAMME i MESIO UPC-UB.
Reunió JF63 del 29 d'abril de 2020 (sessió virtual)
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació del tancament pressupost 2019.
 • Aprovació modificacions de les guies docents del curs 2019-20.
 • Aprovació modificacions del calendari acadèmic i d'exàmens del curs 2019-20.
Reunió JF62 del 25 de febrer de 2020
 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Aprovació de l’Encàrrec Docent 2020-21.
 • Aprovació proposta de la CAGM sobre l’assignació de professorat a assignatures del GM.
 • Aprovació dels Informes d'avaluació de mèrits docents.
 • Aprovació del Document Anual Únic DAU 2018-19 (Memòria, Informe de Gestió, Informe de Seguiment i Informe d’Acreditació).
 • Aprovació de la normativa de funcionament de la CADMAMAMME.
 • Aprovació de la Composició de la CADMAMAMME.
 • Aprovació del reglament DAFME.
 • Aprovació donar suport proposta de Professor Emèrit del professor Josep Díaz Cort.
 • Aprovació donar suport proposta per a la convocatòria Beatriz Galindo dins l’àmbit Ciències i en la modalitat Junior.


Reunió JF61 del 17 de desembre de 2019
 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Aprovació del Pla d'acollida i d'acció tutorial (2020-2021).
 • Aprovació del Pla de mobilitat de l'estudiantat (2019-2020).
 • Aprovació del Pla de promoció (2019-2020).
 • Aprovació de les funcions de la Comissió de Qualitat.
 • Aprovació de la composició de la Comissió de Qualitat.
 • Aprovació de les funcions de la Comissió Acadèmica del grau en Matemàtiques.
 • Aprovació de la composiicó de la Comissió Acadèmica del grau en Matemàtiques.
 • Aprovació canvi horari de l'assignatura Geometria Algebraica.
Reunió JF60 del 7 de novembre de 2019
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudis de GCED.
 • Aprovació Informe d’Acreditació de les Titulacions: MAMME i MESIO UPC-UB.
 • Aprovació de l’estructura de la Comissió de Qualitat.
 • Aprovació de l’estructura de la Comissió Acadèmica del Grau en Matemàtiques.
Reunió JF59 del 19 de juliol de 2019
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació de l’Informe de rendiment acadèmic i desvinculació.
 • Aprovació de l’Anàlisi de les enquestes docents 2018-2019 (Q1) - GM.
 • Aprovació de l’Anàlisi de les enquestes docents 2018-2019 (Q1) - MAMME.
 • Aprovació de l’Anàlisi de les enquestes docents 2018-2019 (Q1) - MESIO.
 • Aprovació de la Normativa d’avaluació i exàmens de l’FME.
 • Aprovació del Sistema de rúbriques del Treball Final de Màster (MAMME).
 • Aprovació de la modificació de processos SGIQ:

 Procés 4.1. Definició de la política del personal docent i investigador
 Procés 4.2. Captació i selecció del personal docent i investigador.
 Procés 4.3. Formació del personal docent i investigador.
 Procés 4.4. Avaluació, promoció i reconeixement del personal docent i investigador.
 Procés 5.2. Gestió dels serveis.
 Procés 7.1. Publicació d'informació sobre titulacions.
 Procés 8.1. Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació.

 

 • Aprovació del Pla de mobilitat de l’estudiantat 2018-2019.
 • Aprovació del Pla d’orientació laboral 2019-2020.
 • Aprovació de la Política de Personal Docent i Investigador.
 • Aprovació de la Política i objectius de qualitat.
 • Aprovació de la composició de la Comissió de Avaluació Interna (CAI).
 • Aprovació de la composició de la Comissió del Bloc Curricular 1 (CBC-1).
 • Aprovació de la composició de la Comissió del Bloc Curricular 2 (CBC-2).
 • Aprovació del calendari d’eleccions per a renovar vacants a la Junta de Facultat de l’FME.
Reunió JF58 del 19 de juny de 2019
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Ratificació d’acords: Aprovació de les valoracions i informes del PDI que participa en el Programa d’Estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal investigador dels programes Ramón y Cajal i Beatriz Galindo (convocatòria 2019/1 del Programa d’Estabilització).
 • Ratificació d’acords: Aprovació de la composició de la comissió titular i suplent que ha de jutjar una plaça de Professorat Agregat (referència del concurs AG-248/749).
 • Ratificació d’acords: Aprovació de la composició de la comissió titular i suplent que ha de jutjar una plaça de Catedràtic d’Universitat (referència del concurs CU-121/715).
 • Aprovació de les modificacions al Document Anual Únic 2017-2018: Memòria, Informe de Gestió i Informe de Seguiment.
 • Aprovació del Calendari Acadèmic curs 2019-2020.
 • Aprovació dels horaris de classe i calendari d’exàmens del curs 2019-2020.
 • Aprovació de la Guia Docent curs 2019-2020.
Reunió JF57 del 05 de març de 2019
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació del tancament pressupost 2018.
 • Aprovació de la proposta pressupost 2019.
 • Aprovació de l’encàrrec docent 2019-2020.
 • Aprovació del Pla d’acollida i d’acció tutorial de l’FME (2019-2020).
 • Aprovació del marc normatiu avaluació pràctiques curriculars en empresa.
 • Aprovació dels informes de valoració dels professors que han sol·licitat l'avaluació dels seus mèrits docents.
 • Aprovació de la proposta de composició de la comissió titular i suplent que ha de jutjar una plaça de Professorat Agregat (referència del concurs AG-242/749).
 • Aprovació de la proposta de composició de la comissió titular i suplent que ha de jutjar una plaça de Catedràtic d’Universitat (referència del concurs CU-109/715).
 • Aprovació de la proposta DHC Alessio Figalli.
Reunió JF56 del 19 de desembre de 2018
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació composició de comissions de l’FME.
 • Ratificació d’acords: Modificació idioma MESIO UPC-UB.
 • Aprovació Document Anual Únic de l’FME 2017-2018: Memòria, Informe de Gestió i Informe de Seguiment.
 • Aprovació Pla de Promoció de l’FME (2018-2019).
 • Aprovació calendari eleccions a Degà de l’FME.
Reunió JF55 del 17 d'octubre de 2018
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Ratificació d’acords: valoracions i informes del PDI associat que participa en el Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC (convocatòria 2017/2018).
 • Aprovació dels informes professorat per a promoció a càtedres (programa càtedres UPC 2018).
 • Aprovació documents processos SGIQ:

Procés 1.1. Definició Política i Objectius de Qualitat.
Procés 2.1.1. Garantir la qualitat dels seus programes. Marc VSMA. Procés de Verificació.
Procés 2.1.2. Garantir la qualitat dels seus programes. Marc VSMA. Procés de Seguiment.
Procés 2.1.3. Garantir la qualitat dels seus programes. Marc VSMA. Procés de Modificació.
Procés 2.1.4. Garantir la qualitat dels seus programes. Marc VSMA. Procés d’Acreditació.
Procés 3.5. Gestió de l'orientació professional.
Procés 3.6. Gestió de les pràctiques externes.
Procés 3.7. Gestió d'incidències: queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions.
Procés 5.1. Gestió i millora dels recursos materials.
Procés 6.1. Anàlisi de resultats per la millora de la formació.

 

 • Aprovació elaboració del Document Anual Únic (Memòria - Informe de Gestió - Informe de Seguiment).
 • Aprovació anàlisi enquestes:

Enquestes docents de professors i assignatures 2017-2018 (Q1 i Q2).
Enquestes satisfacció PDI i PAS 2017.
Enquestes satisfacció i inserció laboral 2017.

 

 • Aprovació calendari renovació Junta de Facultat de l’FME.
Reunió JF54 del 20 de juliol de 2018
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Ratificació d’acords: Aprovació de la proposta de composició de la comissió titular i suplent que ha de jutjar una plaça de professor agregat amb vinculació a l’FME (unitat d’adscripció EIO).
 • Aprovació de l’informe de rendiment acadèmic i desvinculació.
 • Aprovació del document “Política i objectius de qualitat”.
 • Aprovació modificació normativa TFG – TFM.
Reunió JF53 del 19 de juny de 2018
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació de la modificació de l’Encàrrec Docent 2018-2019.
 • Aprovació de la proposta de composició de la comissió titular i suplent que ha de jutjar una plaça de professor agregat amb vinculació a l’FME (unitat d’adscripció EIO).
 • Aprovació recolzament pròrroga Professor Emèrit del professor Sebastià Xambó Descamps.
 • Aprovació del Calendari Acadèmic curs 2018-2019.
 • Aprovació dels horaris de classe i calendari d’exàmens del curs 2018-2019.
 • Aprovació de la Guia Docent curs 2018-2019.
 • Aprovació informe de professorat Programa d’estabilització del PDI 2018/1.
 • Aprovació de la proposta de composició de les comissions titulars i suplents que han de jutjar dues places de professor agregat amb vinculació a l’FME (unitat d’adscripció MAT).
Reunió JF52 del 20 de març de 2018
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació del Pla d’acollida i d’acció tutorial de l’FME (2018-2019).
 • Aprovació de l’Encàrrec Docent 2018-2019.
 • Aprovació de la Memòria i Informe de Gestió del curs 2016-2017.
 • Ratificació d’acords: Aprovació proposta de composició de la comissió titular i suplent que ha de jutgar una plaça de promoció a càtedra (Càtedra MAT-749) amb vinculació a l’FME.
 • Aprovació dels informes de valoració pels professors que han sol·licitat l'avaluació dels seus mèrits docents.
 • Aprovació Tancament pressupost 2017.
 • Aprovació Proposta pressupost 2018
Reunió JF51 del 13 de febrer de 2018
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Ratificació d’acords: aprovació Informe d’Acreditació del Programa de Doctorat en Matemàtica Aplicada.
 • Aprovació recolzament petició pròrroga Professor Emèrit del professor Jaume Barceló.
 • Aprovació de la normativa i composició de la Comissió Acadèmica del GCED.
 • Aprovació de l’Encàrrec Docent 2018-2019.
 • Aprovació proposta de composició de la comissió titular i suplent que ha de jutjar una plaça de promoció a càtedra (Càtedra EIO-715) amb vinculació a l’FME.
Reunió JF50 del 13 de desembre de 2017
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació del Pla de promoció de l’FME (2017-2018)
 • Aprovació del Pla d’acollida i d’acció tutorial de l’FME (2017-2018).
 • Aprovació del Sistema de Rúbriques TFG del Grau en Matemàtiques.
Reunió JF49 del 18 d'octubre de 2017
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació dels Informes de professorat per a promoció a càtedres.
 • Aprovació modificació del Calendari per a la renovació i vacants a la Junta de Facultat de l’FME.
Reunió JF48 del 21 de juliol de 2017
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Ratificació d’acords.

Composició comissió plaça d’estabilització de professor agregat (AG 2017 EIO) amb vinculació a l’FME.

 

 • Aprovació de la valoració favorable de professorat associat.
 • Aprovació de l’Informe de rendiment acadèmic i desvinculació.
 • Aprovació del Calendari per a la renovació i vacants a la Junta de Facultat de l’FME.
 • Aprovació de l’Informe de les enquestes a l’estudiantat curs 2016-2017 (Q1)
 • Enquestes docents (professorat i assignatures).
 •  Enquestes de satisfacció.
 • Aprovació de la modificació de la informació i dels processos SGIQ que s’indiquen:

Informació general.
Procés 3.3.
Procés 3.4.

 

 • Aprovació modificació normativa TFG – TFM.
 • Aprovació Composició comissió plaça d’estabilització de professor agregat (AG 2017 MAT) amb vinculació a l’FME.
Reunió JF47 del 21 de juny de 2017
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Ratificació d’acords.

Informes d'avaluació de l'activitat docent del professorat.
Renovació composició CADMAMAMME.
Composició comissions places de professor agregat amb vinculació a l’FME.
Recolzament petició d'emeritatge del professor Miguel Carlos Muñoz.

 

 • Aprovació Composició Comissió Electoral de l’FME.
 • Aprovació Informe de Gestió curs 2015-2016.
 • Aprovació Calendari Acadèmic curs 2017-2018.
 • Aprovació Guia Docent curs 2017-2018.
 • Aprovació modificació de l’Encàrrec Acadèmic 2017-2018.
 • Aprovació modificació de la memòria de verificació del MESIO UPC-UB.
Reunió JF46 de l'1 de març de 2017
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Aprovació de la Memòria curs 2015-2016.
 • Aprovació tancament pressupost 2016.
 • Aprovació proposta pressupost 2017.
 • Aprovació de l’encàrrec docent per al curs 2017-2018.
 • Aprovació de la proposta de la CEAGM per a la renovació de professorat en assignatures del Grau en Matemàtiques.
 • Aprovació de la proposta de normativa d'avaluació de l'activitat docent del professorat de l'FME.
 • Aprovació dels criteris de valoració de l'activitat docent del professorat per a la convocatoria 2016.
 • Aprovació de l’assignació dels “Càrrecs alternatius per signar els informes d’avaluació per defecte” als responsables de cada titulació.
 • Aprovació modificació de la Memòria del curs 2003-2004.
Reunió JF45 del 21 de desembre de 2016
 • Ratificació de l’acord de modificació del reglament (article 12, composició Junta)
 • Aprovació del calendari eleccions renovació total Junta FME Març 2017.
 • Aprovació de les modificacions per a l'actualització del SGIQ.
 • Aprovacó del Pla d’acció tutorial de l’FME.
 • Aprovació de la modificació de la memòria del MESIO UPC-UB.
 • Informe de seguiment del Doctorat en Matemàtica Aplicada.
 • Informació del tancament del pressupost 2016 i del pressupost 2017.
Reunió JF44 del 21 de juliol de 2016
 • Aprovació de l'informe de rendiment acadèmic i desvinculació.
 • Valoració de professorat associat.
Reunió JF43 del 17 de juny de 2016
 • Aprovació del calendari acadèmic i de la guia docent del curs 2016/2017.
 • Informes de professorat per a càtedres.
 • Aprovació de les accions de millora exigides pel CAE per acreditar les titulacions.
Reunió JF42 del 16 de març de 2016
 • Revisió de la composició de la Comissió del MAMME i DMA.
 • Encàrrec docent 2016-2017 i proposta de la CEAGM per a 2on GM
 • Aprovació tancament pressupost 2015 i proposta pressupost 2016.
 • Anàlisi de les enquestes de l’estudiantat.
Reunió JF41 del 2 de desembre de 2015
 • Informe de Gestió i sanció de la Memòria anual de l’FME.
 • Aprovació de l’Autoinforme d’Acreditació de l’FME.
 • Aprovació de la composició de la Comissió d’Avaluació Acadèmica.
 • Aprovació de la composició de la Comissió per a l’Encàrrec Acadèmic del Grau en Matemàtiques.
 • Aprovació de la composició de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Matemàtica Aplicada i el Master of Advanced Mathematics and Mathematical Engineering.
 • Sorteig de la Comissió Electoral de l’FME.
Reunió JF40 del 23 de juliol de 2015
 • Informe de rendiment acadèmic i desvinculació.
 • Recolzament a la petició d’emeritatge del prof. Sebastià Xambó.
Reunió JF39 del 22 de juny de 2015
 • Nomenament de la Comissió d'Elaboració de la memòria del Grau Interuniversitari en Matemàtiques gestionat per la UOC.
 • Aprovació Calendari Acadèmic i Guia Docent curs 2015/2016.
Reunió JF38 del 18 de febrer de 2015
 • Tancament pressupost 2014 i informació pressupost 2015.
 • Encàrrec docent 2015-2016 i aprovació de la composició de la CAEGM


Reunió JF37 del 10 de desembre de 2014
 • Sanció de l'informe de gestió i de la memòria anual de l'FME.
Reunió JF36 del 24 de juliol de 2014
 • Sanció de l'informe de rendiment acadèmic i de desvinculació.
Reunió JF35 del 18 de juny de 2014
 • Aprovació del calendari acadèmic per al curs 2014-2015.
 • Aprovació de la guia docent per al curs 2014-2015 (horaris, fitxes assignatures i calendaris exàmens).
 • Aprovació de la creació i composició de la Comissió de Qualitat.
Reunió JF34 del 27 de març de 2014
 • Tancament pressupost 2013.
 • Sanció de la memòria anual de la biblioteca de l'FME.
 • Aprovació de l’encàrrec acadèmic per al curs 2014-2015.
 • Suport a la proposta de professor emèrit al professor Jaume Barceló (votació, resultat per unanimitat).
Reunió JF33 del 18 de desembre de 2013
 • Aprovació per unanimitat del reglament de la DAFME.
 • Aprovació per unanimitat de la creació de les comissions consultives de la Junta de l'FME, i de les seves funcions i composició.
 • Sanció de la memòria anual de l'FME.
 • Aprovació de la modificació del reglament de l'FME: afegir un representat sac únic per a tot el PDI de l'FME a la composició de la Junta.
 • Elecció de la Comissió Electoral de l'FME.  
Reunió JF32 del 24 de juliol de 2013
 • Aprovació per unanimitat de la Guia docent del MESIO UPC-UB.
 • Aprovació per unanimitat de la proposta de reglament de l’FME.
Reunió JF31 del 15 d'abril de 2013

La Junta dóna suport a les mocions presentades per l’estudiantat de l’FME en relació a la situació econòmica i les mesures preses a la UPC.

Reunió JF30 del 20 de desembre de 2012
 • Sanció de l’informe de gestió i de la memòria anual de l’FME.

Observació: els acords de les primeres 32 reunions de la Junta de Facultat s'han de complementar amb els acords de l'aleshores encara existent Comissió Permanent.