Primera actuació de la Coral de l'FME, amb la peça Siyamamba — Facultat de Matemàtiques i Estadí­stica — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
Primera actuació de la Coral de l'FME, amb la peça Siyamamba Torna al lloc