La coral de l'FME interpreta una segona peça, Just can't get enough — Facultat de Matemàtiques i Estadí­stica — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
La coral de l'FME interpreta una segona peça, Just can't get enough Torna al lloc