Tots els intèrprets a l'escenari — Facultat de Matemàtiques i Estadí­stica — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
Tots els intèrprets a l'escenari Torna al lloc