Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa de materia 3

Nom de la matèria:  Visió de Mercat, Estratègies i Implementació
Crèdits ECTS: 4
Equip docent:

-          Alexandre Gisbert

-          Roma Puiggermanal

Resum de continguts:

Aquesta matèria està pensada per a que l'alumne pugui tenir una bona visió macroeconòmica i en base a aquesta, poder opinar sobre el moviment de preus dels actius mes importants (borsa, Bonus, Divisa...). Així mateix, s'estudien productes financers derivats per implementar i treure rendiment, de la manrea més barata i flexible, de la visió de mercat.

 

Continguts:

 

     a) Introducció al Marc Econòmic i de Gestió de las Finances

           1. Modelació i Indicadors

           2. L'Economia i l'Estat

           3. Cicles i Polítiques Econòmiques

           4. Anàlisi i Interpretació d'Articles Econòmics

 

     b) Visió de Mercat i implementació

           1. Visió Macroeconòmica

               1.1 Fonts d'Informació i Nivells de Sensibilitat

               1.2 Creació d'una Visió de Mercat

           2. Implementacions d'Estratègies amb Derivats

               2.1 Renda Variable i Divises

               2.2 Renda Fixa

           3. Opcions Exòtiques per la Implementació d'Estratègies

           4. Documentació Legal i Tancament d'Operacions a la Pràctica

Bibliografia:

-          Costa, L. i Font, M.: Divises i Riscos de Canvi. Ed. Generalitat de Catalunya i Banc de Sabadell, 1996.

-          Guide to economic indicators. Making sense of economics. The Economist. Fourth Edition.

-          Conde, F.J., González, S. Indicadores Económicos. Colección Economía Pirámide Bolsillo" Ed. Pirámide.

-          Wonnacott, P. i Wonnacott, R.: Economía Ed. McGraw-Hill, Madrid 1993.

-          Mascareñas, J. i altres, Ed.: Finanzas Internacionales: Activos Financieros y no Financieros. Ed. Piràmide, 1996.

-          Knop, R.: Finanzas de Diseño. Manual de Productos Estructurados. Biblioteca de Economía y Finanzas, Escuela
           de Finanzas Aplicadas, 2000.

-          Productes Actuals de Diferents Entitats Financeres.