Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa de materia 2

Nom de la matèria: Modelització de Productes Financers
Crèdits ECTS:   4
Equip docent:

-          Jordi Planaguma

-          Francesc Planas

-          Ferran Renalias

Resum de continguts:

Dins la modelització de productes financers complexos distingim dos mòduls principals. D'una banda la part de renda variable que inclou productes financers derivats i que es tracten dins de l'entorn de Black Scholes. D'altra banda, en un segon mòdul s'aprofundeix en la modelització de la corba de tipus d'interès, la cual es imprescindible per a la valoració de tota mena d'instruments de renda fixa, ja siguin subjacents o derivats.

 

Continguts:

 

     a) Modelització i Valoració d'Actius de Renda Variable

           1. Productes Financers i Primeres Fórmules usant Arbitratge

           2. Models Discrets. Valoració i Cobertura

           3. Models Continguts. Opcions Financeres i Valoració per Black-Scholes

           4. Aplicacions i Extensions de la Metodologia Black-Scholes

 

     b) Modelització de Tipus d'Interès

           1. Operacions Bàsiques. Règims Financers, Rendes Financeres i Préstecs

           2. Estructura Temporal dels Tipus d'Interès

           3. Construcció de Corbes Cupó Zero

               3.1 Bootstrapping

               3.2 Aproximacions Polinòmiques i Splines

           4. Swaps definició i valoració

           5. Models de Tipus d'Interès

               5.1 Black 76 i Aplicacions. Caps, Floors i Collars

               5.2 Stripping de Volatilitat
Bibliografia:

-          Baxter, M. Rennie, A.: Financial Calculus. Ed. Cambridge University Press. 1996.

-          Briys, E. Bellalah, M. Mai H.M. Varenne, F.: Options, Futures and Exotic Derivatives. Theory, 
           application and practice. Wiley Frontiers in Finance. 1998.

-          Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall International, Inc., 2000.

-          Wilmott, P. Dewynne, J. Howison, S.: The Mathematics of Financial Derivatives. Ed. Cambridge University 
           Press. 1997.

-          J. James, N. Webber. Interest Rate Modelling: Financial Engineering.

-          F.J. Fabozzi (ed). Interest Rate, Term Structure, and Valuation Modeling.

-          R. Rebonato. Interest-Rate Option Models : Understanding, Analysing and Using Models for Exotic Interest-
           Rate Options. Wiley Series in Financial Engineering.

-          Material de classe.