Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa de materia 1

Nom de la matèria: Els Mercats i el seu Funcionament
Crèdits ECTS:   3
Equip docent:

-          Ramon Alfonso

-          Bas Fransen

-          Sergio Serrano

-          Lluis Sust

Resum de continguts:

En aquesta matèria considerem essencialment dos mòduls on estudiem i donem d'una banda una visió general del funcionament dels mercats de renda variable i divisa, i de l'altra, el funcionament dels mercats de renda fixa, així com dels productes que s'hi negocien.

 

Continguts:

 

     a) Mercats Monetaris i de Renda Fixa

           1. Mercat Monetari i Banc Central Europeu

           2. Lletres del Tresor, Deute de L'Estat i Pagarés

           3. Mercats de Renda Fixa Privada

           4. Futurs sobre Euribor, Call Moneys i Futurs sobre Bons

           5. Preu-TIR, Duració, Sensibilitat, Convexitat i Tècniques d'Immunització

           6. Derivats de Crèdit

           7. Opcions sobre Bons

 

     b) Mercats de Renda Variable i Divisa

           1. Mercats Borsaris d'Accions

           2. Índexs Borsaris

           3. Anàlisis de Valors: Fonamental, Tècnic i Quantitatiu

           4. Futurs i Opcions sobre Accions i índexs

           5. Condicions Generals de Contractes

           6. Mercats de Divisa: Comptat, Forwards i Opcions

Bibliografia:

-          Eduardo Martínez Abascal, Jordi Guash Ruiz. Gestión de Carteras de Renta Fija. McGraw-Hill, Madrid, 2002.

-          Instituto Español de Analistas Financieros. Curso de bolsa y Mercados Financieros. Editorial Ariel.

-          La Salida a Bolsa. Servicio de Estudios. Bolsa de Barcelona.

-          Adsarà y Viñolas. Principios de valoración de Empresas. Ed. Deusto.

-          Welles Wilder. Nuevos Conceptos sobre Sistemas Técnicos de Operación en Bolsa. Gesmovasa.

-          Murphy. Análisis Técnico de Mercados de Futuros. Gesmovasa.

-          Pablo Fernández. Opciones, Futuros e Instrumentos Derivados. Ediciones Deusto.

-          Apunts i Manuals de classe.

 

Pàgines Web:

 

-          Comisión Nacional del Mercado de Valores.

-          Federación Internacional de Bolsas.

-          Bolsas Españolas.