Vés al contingut (premeu Retorn)

Vols marxar?

L'FME promou la mobilitat dels seus estudiants mitjançant acords amb altres Universitats dins del marc de diversos programes de mobilitat internacional, tant sigui a l’estranger (programa Erasmus+, UPC Europa, Amèrica Llatina) com dins del territori de l’Estat espanyol (el programa Sicue). I, recíprocament, acull estudiants d’altres universitats. Els avantatges d’estudiar fora són molts, com ara conèixer una altra universitat i zona geogràfica, ampliar el currículum i cursar assignatures específiques de la universitat de destí.

AVÍS IMPORTANT:

Serveis presencials represos NOMÉS amb CITA PRÈVIA (enllaç) i per a aquells tràmits que no es puguin fer telemàticament (a través de l'e-secretaria i/o la Seu Electrònica). 
Per a qualsevol consulta o sol·licitud, pots adreçar-te a relacions.internacionals.fme@upc.edu 

 


 

1.     Calendari i reunions informatives

 

La sessió informativa per marxar de mobilitat al curs 2021-22 va tenir lloc el dimecres 17 de febrer de 2021 a les 12:15h. Aquesta reunió va ser online. Qui no va poder assistir-hi pot consultar el vídeo de la sessió informativa aquí (heu d'accedir amb usuari UPC).

Nota: Per tal que els estudiants de MAMME i MESIO de nou ingrés tinguin la oportunitat de marxar, s'obre una convocatòria extraordinària per a marxar al segon quadrimestre.


Sol·licitud de places convocatòria ordinària (e-Secretaria, apartat Mobilitat > Sol·licitud de Mobilitat): del 17 de febrer al 3 de març de 2021.

Sol·licitud de places convocatòria extraordinària (e-Secretaria, apartat Mobilitat > Sol·licitud de Mobilitat): del 15 de juliol al 2 de setembre de 2021.

 

Consulteu el calendari per marxar el curs 2021-2022.

Consulteu el calendari per marxar el curs 2020-2021.


 2.         

 

 

La Unió Europea ha concedit a la UPC la Carta Erasmus, document que l'acredita per participar en la convocatòria Erasmus+ i l'habilita per rebre fons en les diferents accions que inclou el programa fins al 2020.

2.1. Universitats amb les quals tenim conveni

PAÍSUNIVERSITATNº places / Màxim mesos (per totes les places)ADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Alemanya Technische Universität Dortmund 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Ludwig – Maximilians – Universität München 3 / 18 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Technische Universität München 2 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Freie Universität Berlin 2 / 20 Matemàtiques (U, P)
Technische Universität Darmstadt 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Universität Mannheim 4 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Universität Karlsruhe 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
University of Potsdam 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Universität zu Lübeck 2 / 20 Matemàtiques (U, P)
Bèlgica Katholieke Universiteit Leuven 4 / 24 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Université Catholique de Louvain 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Universiteit Gent 2 / 12 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Finlàndia University of Tampere 2 / 10 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
França Agrocampus Ouest 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Institut National des Sciences appliquées, Toulouse 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Institut National Polytechnique de Grenoble(1) 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Côte d’Azur - Ecole Polytech Nice Sophia 1 / 6 Matemàtiques (P)
Université Lille 1 - Sciences et Technologies 2 / 10 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Gustave Eiffel (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université, Paris) 4 / 24 Matemàtiques (U,P), Estadística (P)
Université Montpellier - Faculté des Sciences 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université du Paris 13 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analysis de l'Information (ENSAI) 4 / 24 Matemàtiques (U,P), Estadística (P)
Centrale Marseille

2 / 10

1 / 5

Matemàtiques (P)

Estadística (P)

Université de Toulon (UTLN)

2 / 10

2 / 10

 

Matemàtiques (U, P)

Estadística (P)

Grècia Athens University of Economics and Business 2 / 12 Estadística (P)
Itàlia

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

2 / 12 Estadística (P)
Università degli Studi di Napoli Federico II 4 / 24 Estadística (P)
Università degli Studi di Perugia 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Università degli Studi di Firenze 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Politecnico di Milano 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Università degli studi di Roma " La Sapienza" 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Università degli studi di Cagliari 2 / 10 Matemàtiques (U)
Università degli Studi dell'Aquila 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Università degli Studi di Padova 4 / 24 Matemàtiques (P)
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
Noruega Norwegian University of Science and Technology 2 / 12 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Països Baixos Delft University of Technology 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
University of Groningen 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
Vrije Universiteit Amsterdam 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)

 

Technische Universiteit Eindhoven

4 / 20

Matemàtiques (U, P)

Polònia AGH University of Science and Technology 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Wroclaw University of Technology 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Warsaw University of Technology 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Portugal

 

Universidade de Lisboa

 

4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)

University of Porto

4 / 24

Matemàtiques (P),

Estadística (P)

Regne Unit     (2) Newcastle University

1 / 12  ó  2 / 6

1 / 12  ó  2 / 6

Matemàtiques (U, P)

Estadística (P)

República

Txeca

Univerzita Karlova v Praze 4 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)

Brno University of Technology (BUT)

 1 / 6 Matemàtiques (P)
Univerzita Palackého V Olomouc I  2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Suècia Chalmers Tekniska Högskola 2 / 20 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Umea University 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Turquia Ege Üniversitesi 2 / 12 Estadística (P)


OBSERVACIÓ: U i P fan referència a Undegraduate (estudis de grau) i Postgraduate (estudis de màster). En principi, les assignatures a cursar a la Universitat de destí han de ser del nivell de les assignatures que s'estudien a l'FME. Si es volen estudiar assignatures d'un altre nivell es necessitarà l'autorització de les dues parts implicades (FME i Universitat de destí).

 

(1): Hi ha la possibilitat de fer una Doble Titulació. Per més informació s’ha de parlar amb el Cap d’Estudis de Matemàtiques.

(2): Regne Unit , a partir del curs 2021-22, ja no es considera un país del Programa Erasmus+ sinó un país associat. Més informació: http://sepie.es/brexit.html

 

2.2. Sol·licitud i resolució d’una plaça

Les sol·licituds es gestionen exclusivament mitjançant l'aplicatiu habilitat a l'e-secretaria, que trobareu a  e-Secretaria. A través de l'e-secretaria podeu consultar en tot moment l’estat de la vostra sol·licitud, accedint-hi mitjançant el vostre nom d’usuari i contrasenya. Un cop us hagin concedit una plaça, si hi esteu interessats haureu de canviar l’estat de la vostra plaça de “concedida” a “acceptada” i si no a “rebutjada”.

La concessió de les places ve donada per l'adequació de l'expedient acadèmic segons la Universitat de destí. En cas que s'excedeixi la demanda a una plaça en concret, es concedirà segons la valoració dels millors expedients acadèmics.

 

2.3. Precompromís i Learning Agreement

Un cop la vostra sol·licitud hagi estat acceptada, a les pàgines web de les universitats podreu trobar informació sobre les assignatures que ofereixen. Heu de decidir quines assignatures voleu seguir, fer una proposta de precompromís i presentar-la a la Secretaria un cop hagi estat signada.

Quan la proposta de precompromís estigui acordada i signada per les parts, l'estudiant lliurarà a la secretaria signat per ell el Learning Agreement for studies (before the mobility). Un cop signat pel vicedegà de Relacions Internacionals de l'FME, l'estudiant es farà càrrec de que la Universitat de Destí l'hi signi i l'enviarà a través  de l'eina DEMANA(obriu en una finestra nova) de Gestió Acadèmica de la nostra facultat el precompromís de reconeixements signat per l'estudiant/a i acordat amb el/la Cap d'Estudis, seleccionant el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Abans de marxar. Aquesta primera part inclou les assignatures que es volen cursar a la Universitat de destí i els crèdits que es reconeixeran si se superen les assignatures.

En cas que s'hagi de fer alguna modificació del precompromís, haureu de presentar el document de modificació del precompromís a la Secretaria. Aquest document haurà d'estar signat prèviament per l'estudiant i el cap d'estudis. Posteriorment, presentareu el document amb les modificacions del Learning Agreement, anomenat Learning Agreement Modification (during the mobility), que haurà d'anar signat per l'estudiant, i la persona responsable de la Universitat de destí i presentat tot dins del termini establert al calendari.

Si tens dubtes de com has d'omplir els documents Learning Agreement i de modificació del mateix, consulta els Guidelines que trobaràs aquí.

2.4. Acord financer

Document que us acredita com a estudiants que marxen sota el programa Erasmus+.

Com signar el document:

 • Si teniu un certificat vàlid de signatura electrònica (activat al carnet UPC, o al DNI, o certificat tipus IDCat, per exemple), rebreu el document d'Acord o Conveni Financer signat pel Vice Degà de Relacions Internacionals (amb signatura electrònica vàlida). Rebreu el document a través d'un tiquet Demana, i a continuació l'haureu de signar i retornar a través de l'eina Demana.
 • Si no teniu cap certificat electrònic vàlid per signar, heu de descarregar el document de la vostra e-Secretaria (apartat Mobilitat), imprimir dues còpies, i signar-les a mà. Les heu de lliurar a l'FME, a través de correu postal, portar-les a la Consergeria, o a la Secretaria a través de cita prèvia. També podeu deixar la documentació a la bústia de la Secretaria Acadèmica de l'FME.

2.5. Documentació i passos a seguir

Aquí trobareu tota la documentació necessària per a dur a terme la vostra estada, dividida en les tres parts que composen la mateixa.

Si teniu dubtes a l'hora d'emplenar la documentació Erasmus+ podeu consultar a la guia els passos per a completar els documents.

 

Abans de marxar:


 • Proposta de precompromís: Primer document amb les assignatures a la Universitat de destí, les assignatures o nombre de crèdits a reconèixer a la FME un cop superades i les assignatures (si és el cas) que voleu cursar a la FME. L'estudiant haurà d'entregar el document signat per ell i el Cap d'estudis a la Secretaria.

 • Learning Agreement for studies (before the mobility): Relació d'assignatures a cursar a la Universitat de destí i el seu reconeixement a la FME un cop superades, ha de ser signat per les tres parts interessades i caldrà que l'envieu a través de l'eina DEMANA(obriu en una finestra nova) de Gestió Acadèmica de la nostra facultat, seleccionant el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Abans de marxar.

 • Completar el procés d'aplicació propi de la universitat de destí. S'han de tenir en compte les dates i terminis de cada universitat, que poden ser molt ajustats en alguns casos. És molt important consultar els requeriments de cada universitat a la seva pàgina web, amb la màxima antelació possible (requeriments idioma, etc.).
 • Acord financer:Document que us acredita com a estudiants que marxen sota el programa Erasmus+.

  Com signar el document:

  • Si teniu un certificat vàlid de signatura electrònica (activat al carnet UPC, o al DNI, o certificat tipus IDCat, per exemple), rebreu el document d'Acord o Conveni Financer signat pel Vice Degà de Relacions Internacionals (amb signatura electrònica vàlida). Rebreu el document a través d'un tiquet Demana, i a continuació l'haureu de signar i retornar a través de l'eina Demana.
  • Si no teniu cap certificat electrònic vàlid per signar, heu de descarregar el document de la vostra e-Secretaria (apartat Mobilitat), imprimir dues còpies, i signar-les a mà. Les heu de lliurar a l'FME, a través de correu postal, portar-les a la Consergeria, o a la Secretaria a través de cita prèvia. També podeu deixar la documentació a la bústia de la Secretaria Acadèmica de l'FME.
  •  [Pels que marxeu el curs 21/22, el model de l'e-Secretaria no està encara actualitzat, us avisarem]


 • Clàusula de contingènciaDocument mitjançant el qual l'estudiant queda informat que les condicions de la seva estada de mobilitat poden variar en funció de l'evolució de les circumstàncies a cada àrea geogràfica, en relació al COVID-19. Aquest document us el podreu descarregar de l'e-Secretaria 2-3 dies després de lliurar el Precompromís de Mobilitat. Haureu de marcar la casella corresponent, signar-lo i adjuntar-lo a la vostra e-Secretaria (documentació Mobilitat). Més informació

     [Pels que marxeu el curs 21/22, el model de l'e-Secretaria no està encara actualitzat, us avisarem]
 • Ordre SEPA: L'ordre de domiciliació bancària SEPA és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant. És a dir, s'utilitzarà tant per al pagament fraccionat de la matrícula, el pagament de matrícula per denegació de beca, i per al reintegrament d'ajuts de mobilitat si s'escau. Les dades bancàries s'introduieixen a l'e-secretaria a l'apartat Les meves dades > Comptes bancaris, després es descarrega el document, s'imprimeix i es signa, i es penja signat a l'e-Secretaria. Si tens domiciliada la matrícula ja tindrem aquest document i per tant no hauràs de seguir aquest pas. 

 • Dades bancàries on es vol rebre l'ajut Erasmus: Cal omplir-les a l'e-secretaria a l'apartat Mobilitat > Estada mobilitat.

 • Assegurança obligatòria: Consultar aquest apartat.

 • Targeta Sanitària Europea: Us recomanem demanar-la per a estades a la Unió Europea. La pots demanar online a través d'aquest enllaç i és gratuïta.

 • Matrícula FME-UPC: L'estudiantat que marxa de mobilitat s’ha de matricular a través d' e-Secretaria en el mateix període que la resta d’estudiants (consultar dates i horaris de matrícula), tantes vegades com quadrimestres duri l'estada. Els estudiants que marxen només el primer quadrimestre han de matricular-se de les assignatures del segon quadrimestre en el mateix període (febrer) que la resta d’estudiants, tot i que encara no hagin finalitzat la seva estada de mobilitat.
 • Test d'idiomes: És necesari realitzar el test d'idiomes inicial obligatori abans de realitzar l'estada. L'estudiant en rebrà les instruccions per e-mail.

 

Durant la vostra estada:

 

 • Certificat d'incorporació (Certificate of arrival): L'ha de signar la vostra universitat de destí i mostrarà la data en la que oficialment inicieu la vostra mobilitat. El model del document el tindreu disponible a l'e-Secretaria, a l'apartat de Mobilitat> Estada Mobilitat> Documentació. Caldrà que el pengeu signat a la vostra e-Secretaria (documentació Mobilitat).

 • Modificació del precompromís: Modificacions per a l'FME de les assignatures a cursar durant l'estada de mobilitat. Ha d'estar signat tant per l'estudiant com pel cap d'estudis.

 • Modificació del Learning Agreement (during the mobility): Modificacions de les assignatures del precompromís inicial. Es podrà lliurar a través de l'eina DEMANA(obriu en una finestra nova) de Gestió Acadèmica de la nostra facultat, seleccionant el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Durant l'estada, adjuntant el document degudament escanejat i signat per totes les parts implicades.

 • Matrícula a la universitat de destí: L'estudiantat que marxa de mobilitat s’ha de matricular a la UPC però també quan arriba a la universitat de destí, a cost 0.

 •  - N O U -  Registre al Ministerio de Asuntos exteriores: És recomanació de la UPC que els estudiants que marxin de mobilitat es registrin al següent enllaç perquè el Ministerio de Asuntos exteriores pugui intervenir en cas que fos necessària alguna acció relacionada amb la Covid-19. Per més informació: https://registroviajeros.exteriores.gob.es/

 

Al tornar:

 • Certificat d'estada: Model disponible a la vostra e-secretaria, a l'apartat de Mobilitat> Estada Mobilitat> Documentació. És la part complementària del certificat d'incorporació. L'haurà de signar la vostra universitat de destí i reflectirà la data en la que oficialment heu acabat la vostra estada en allà. Quan finalitzeu l'estada caldrà que l'afegiu a la vostra e-Secretaria (documentació Mobilitat)

 • Transcript of records: Informació relativa al rendiment acadèmic de l'estada, cal que la Universitat ens l'enviï (pot fer-ho per email a ) o bé que l'estudiant ens porti l'original en mà. La data termini per entregar les notes a la nostra Secretaria és el 30 de setembre.

 • Informe final de l'estudiant: Es tracta d'una enquesta en format electrònic que haureu de completar obligatòriament. Al acabar l'estada, l'estudiant rebrà un correu electrònic amb les indicacions pertinents. 

2.6. Beques i ajuts

Els estudiants que marxen a fer una mobilitat sota el marc Erasmus+ poden obtenir diversos ajuts com l' Erasmus+ estudis (import mensual en funció del país de destinació). Tota la informació al següent enllaç del Servei de Gestió Acadèmica. MOLT IMPORTANT: s'ha de tenir en compte que les modificacions fora de termini i els seus efectes poden afectar a les sol·licituds de beca general del curs vigent i el curs següent.

Addicionalment, els estudiants poden sol·licitar l’ajut MOBINT de l’AGAUR, una beca atorgada per la Generalitat.

En aquest document podràs veure les principals característiques i requisits de les beques a data de febrer de 2021. Properament publicarem el document d'enguany.

També existeix el programa de Préstecs UPC Alumni, que proporciona oportunitats de futur als estudiants de la UPC amb altes capacitats acadèmiques, amb la qual cosa trenca les barreres econòmiques que els dificulten l'accés a la formació superior. Consulta més informació sobre la convocatòria a la web de UPC Alumni: https://alumni.upc.edu/ca/prestecs
L’objecte de la convocatòria és facilitar a l’estudiantat de la UPC que puguin realitzar una estada internacional, com ara un Erasmus, elaborar un treball de fi de grau (TFG) a l’estranger o similars, així com cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), mitjançant un préstec UPC Alumni promogut per UPC Alumni conjuntament amb el Consell Social de la UPC. Aquest préstec ha de servir per finançar les despeses relacionades, com ara les de matrícula, allotjament o transport.

- Beca Santander Erasmus 2021/2022 es pot sol·licitar fins al dia 15 de març de 2021 a través de la següent plataforma: https://www.becas-santander.com/es/program/beca-santander-erasmus-2021-2022. Els ajuts oferits enguany són els següents:

Ajuts
1 beca de 2.000€ a qui tingui millor expedient acadèmic i hagi estat becari del MEyFP durant el curs 2020/2021
1 beca de 2.000€ a qui tingui millor expedient acadèmic i, a més, tingui legalment reconeguda una discapacitat en un grau igual o superior al 33%
73 beques de 500€ als millors expedients acadèmics
Recomanem a tot l'estudiantat interessat a fer una estada Erasmus el curs 2021/2022 que la demani (online) la segona quinzena de febrer de 2021, després d'haver assistit a la reunió de mobilitat, tot i que encara no hagi sol·licitat la plaça de mobilitat o bé l'hagi sol·licitat però encara no tingui plaça assignada definitivament.

2.7. Prova de nivell d'idiomes

Els estudiants que marxin en el marc del programa Erasmus+ estaran obligats a fer una prova de nivell d'idiomes en començar l'estada. També hi haurà la possibilitat de fer cursos d'idiomes on-line mitjançant unes llicències que la UPC repartirà entre els beneficiaris. Si s'ha estat seleccionat per la UPC per fer un curs d'idiomes en línia, l'han de fer de manera obligatòria. Aquests cursos seran gratuïts. El resultat del test d'idiomes no podrà condicionar, en cap cas, la mobilitat.

 

2.8. Erasmus+ Pràctiques

Els estudiants també tenen la opció de marxar a fer el Treball de Final de Grau o de Màster a alguna universitat o fer pràctiques en empreses a l'estranger dins del marc Erasmus+ i obtenir l'ajut Erasmus+ Pràctiques. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

 

Més Informació

Top

3.     

 

 

3.1. Introducció

Tot i que Suïssa no participa en el programa Erasmus+ 2017-2020, per tal de facilitar les mobilitats entre Suïssa i els països de la Unió Europea, s'habilita el programa Swiss-European Mobility Programme (SEMP).

Característiques principals del programa SEMP:

 • Les mobilitats per estudis es basaran en acords interinstitucionals entre Suïssa i les institucions d'Educació Superior que disposin de la carta Erasmus+.
 • Les institucions d'Educació Superior suïsses poden sol·licitar la beca tant per a estudiants incoming (estudiants de països europeus del programa que van a Suïssa) com per a estudiants outgoing que realitzen una mobilitat amb un país del programa Erasmus+. 
 • Les institucions d'Educació Superior suÏsses abonaran les beques per a mobilitats incoming directament als beneficiaris.
 • Les beques estaran disponibles per a mobilitats per estudis (SMS) i per a pràctiques (SMTD). Les mobilitats de pràctiques per a Suïssa només es becaran si estan coordinades per una Institució d'Educació Superior Suïssa.

Consulta la pàgina web del SEMP on trobaràs més informació al respecte.

Les mobilitats a Suïssa es consideraran dins la UPC com un programa "UPC-Europa" (mobilitat amb reconeixement acadèmic de l'estada i exempció de matrícula a la Universitat de destinació). Més informació.

3.2. Universitats amb les quals tenim conveni

Els acords que manté l'FME amb Suïssa els trobeu a la taula següent:

PAÍSUNIVERSITATNº places/total mesosADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Suïssa École Polytechnique Fédérale de Lausanne 2 / 20 Matemàtiques (U,P)

 

ZHAW Zurich University of Applied Sciences

 


2/10

Matemàtiques (P), Estadística (P)

3.3. Documentació

A continuació trobareu tota la documentació necessària per a dur a terme la vostra estada, dividida en les tres parts que composen la mateixa:

 

Abans de marxar:


 • Precompromís

 • Learning Agreement for studies (Before the mobility)

 • Completar el procés d'aplicació propi de la universitat de destí. S'han de tenir en compte les dates i terminis de cada universitat, que poden ser molt ajustats en alguns casos. És molt important consultar els requeriments de cada universitat a la seva pàgina web, amb la màxima antelació possible (requeriments idioma, etc.).

 • Credencial de mobilitat: Document que us acredita com a estudiant de mobilitat.

  Com signar el document:

  • Si teniu un certificat vàlid de signatura electrònica (activat al carnet UPC, o al DNI, o certificat tipus IDCat, per exemple), rebreu el document de Credencial signat pel Vice Degà de Relacions Internacionals (amb signatura electrònica vàlida). El rebreu a través d'un tiquet Demana, i a continuació l'haureu de signar i retornar a través de l'eina Demana.
  • Si no teniu cap certificat electrònic vàlid per signar, envieu un correu electrònic a relacions.internacionals.fme@upc.edu i us donarem instruccions sobre com procedir amb les signatures manuscrites.
 • Assegurança obligatòria: Consultar aquest apartat.

 • Clàusula de contingènciaDocument mitjançant el qual l'estudiant queda informat que les condicions de la seva estada de mobilitat poden variar en funció de l'evolució de les circumstàncies a cada àrea geogràfica, en relació al COVID-19. Aquest document us el podreu descarregar de l'e-Secretaria 2-3 dies després de lliurar el Precompromís de Mobilitat. Haureu de marcar la casella corresponent, signar-lo i adjuntar-lo a la vostra e-Secretaria (documentació Mobilitat). Més informació
 • Matrícula FME-UPC: L'estudiantat que marxa de mobilitat s’ha de matricular a través d' e-Secretaria en el mateix període que la resta d’estudiants (consultar dates i horaris de matrícula), tantes vegades com quadrimestres duri l'estada. Els estudiants que marxen només el primer quadrimestre han de matricular-se de les assignatures del segon quadrimestre en el mateix període (febrer) que la resta d’estudiants, tot i que encara no hagin finalitzat la seva estada de mobilitat.

 

Durant la vostra estada:


 • Modificació del Precompromís

 • Modificació del Learning Agreement for studies (During the mobility)

 •  - N O U -  Registre al Ministerio de Asuntos exteriores: És recomanació de la UPC que els estudiants que marxin de mobilitat es registrin al següent enllaç perquè el Ministerio de Asuntos exteriores pugui intervenir en cas que fos necessària alguna acció relacionada amb la Covid-19. Per més informació: https://registroviajeros.exteriores.gob.es/

 

Al tornar:

 

 • Certificat d'estada: Model disponible a la vostra e-secretaria, a l'apartat de Mobilitat> Estada Mobilitat> Documentació. És la part complementària del certificat d'incorporació. L'haurà de signar la vostra universitat de destí i reflectirà la data en la que oficialment heu acabat la vostra estada en allà. Quan finalitzeu l'estada caldrà que l'afegiu a la vostra e-Secretaria (documentació Mobilitat)

 • Transcript of records o document equivalent: Informació relativa al rendiment acadèmic de l'estada, cal que la Universitat ens l'enviï (pot fer-ho per email a ) o bé que l'estudiant ens porti l'original en mà. La data termini per entregar les notes a la nostra Secretaria és el 30 de setembre.

 

3.4. Beques i ajuts

El govern suís i les universitats suïsses financen ajuts pels estudiants, equiparables als ajuts Erasmus. Trobareu més informació al següent enllaç.

A part de les beques suïsses, els estudiants poden sol·licitar l’ajut MOBINT de l’AGAUR, una beca atorgada per la Generalitat.

En aquest document podràs veure les principals característiques i requisits de les beques a data de febrer de 2021. Properament publicarem el document d'enguany.

També existeix el programa de Préstecs UPC Alumni, que proporciona oportunitats de futur als estudiants de la UPC amb altes capacitats acadèmiques, amb la qual cosa trenca les barreres econòmiques que els dificulten l'accés a la formació superior. Consulta més informació sobre la convocatòria a la web de UPC Alumni: https://alumni.upc.edu/ca/prestecs. L’objecte de la convocatòria és facilitar a l’estudiantat de la UPC que puguin realitzar una estada internacional, elaborar un treball de fi de grau (TFG) a l’estranger o similars, així com cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), mitjançant un préstec UPC Alumni promogut per UPC Alumni conjuntament amb el Consell Social de la UPC. Aquest préstec ha de servir per finançar les despeses relacionades, com ara les de matrícula, allotjament o transport.

 

Més Informació

Top

4.

 

4.1. Universitats amb les quals tenim conveni

PAÍSUNIVERSITATADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
México Instituto Tecnológico Autónomo de México Matemàtiques, Estadística
México Instituto Autónomo de Baja California Matemàtiques

El procediment i el termini per sol·licitar una plaça és anàleg al programa Erasmus+.

 

També teniu la possibilitat de marxar a altres universitats d'Amèrica Llatina i Europa a través del programa PIU (CINDA), tot i que les places ofertes per aquest programa tenen un imprès i un calendari específics. PIU és el "Programa de Intercambio Universitario" creat per la xarxa Cinda per tal de facilitar i recolzar l'intercanvi entre estudiants de pre i postgrau, docents, acadèmics i gestors de les universitats membres de Cinda. 

 

4.2 Documentació

 Consultar el punt 7.

 

4.3 Beques i ajuts

 • Ajut MOBINT de l’AGAUR.
 • Beques Santander Iberoamèrica per a estudiants de grau que realitzin una mobilitat a institucions d'Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Perú, Uruguai o Xile. Consulta la convocatòria 2020/2021 al següent enllaç: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/SantanderIberoamericaGrau_20-21
 • El programa de Préstecs UPC Alumni proporciona oportunitats de futur als estudiants de la UPC amb altes capacitats acadèmiques, amb la qual cosa trenca les barreres econòmiques que els dificulten l'accés a la formació superior. Consulta més informació sobre la convocatòria a la web de UPC Alumni: https://alumni.upc.edu/ca/prestecs
  L’objecte de la convocatòria és facilitar a l’estudiantat de la UPC que puguin realitzar una estada internacional, com ara un Erasmus, elaborar un treball de fi de grau (TFG) a l’estranger o similars, així com cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), mitjançant un préstec UPC Alumni promogut per UPC Alumni conjuntament amb el Consell Social de la UPC. Aquest préstec ha de servir per finançar les despeses relacionades, com ara les de matrícula, allotjament o transport.
 • Document informatiu beques
 • Clàusula de contingènciaDocument mitjançant el qual l'estudiant queda informat que les condicions de la seva estada de mobilitat poden variar en funció de l'evolució de les circumstàncies a cada àrea geogràfica.

 

Més Informació

Top

5. mob_sicue.jpg

 

Consulta la informació de la convocatòria de mobilitat nacional SICUE 2021/2022 per a l'estudiantat de grau:

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/MobilitatSenseBeca/Sicue

Resum dels terminis:

- Signatura d'acords bilaterals: fins el 31 de gener de 2021.
- Sol·licitud de mobilitat per part de l'estudiant: del 12 de febrer al 4 de març de 2021.
- Publicació de resolució provisional: abans del 14 d'abril de 2021.
- Reclamacions contra la resolució: 10 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució provisional.
- Enviament del llistat de estudiants assignats a la universitat partner: fins la 15 de juny de 2021
- Elaboració de l'acord acadèmic: fins el 3 de setembre per a les mobilitats del primer quadrimestre o anuals i fins el 29 d'octubre per a les del segon quadrimestre.- Enviament de les qualificacions: 20 dies hàbil després del tancament d'actes

 

5.1. Universitats amb les quals tenim conveni

UNIVERSITATADREÇAT A:
Universidad de Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau en Matemàtiques

Universidad de Granada 
Universidad de la Laguna 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Murcia 
Universidade de Santiago de Compostela 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Zaragoza 
Universitat de les Illes Balears 

 

Més Informació

Top

 

6.

 

La UPC té conveni amb la Universitat de Tongji, Shanghai, Xina (Sino-Spanish Campus), que permet fer estades per cursar assignatures de Màster en anglès.

 

Més Informació

Top

 

7. Documentació programes de mobilitat fora d'Europa


Per als estudiants que marxen sota altres programes de mobilitat, com ara els programes UPC-Europa, UPC-Empresa, UPC-USA, entre d'altres, la documentació és gairebé la mateixa que per al programa Erasmus+, excepte que en aquest cas no existeix com a tal l'acord financer. La documentació que necessita l'estudiant en aquest cas és la següent:

 

 • Credencial de mobilitat: Document que us acredita com a estudiant de mobilitat.

  Com signar el document:

  • Si teniu un certificat vàlid de signatura electrònica (activat al carnet UPC, o al DNI, o certificat tipus IDCat, per exemple), rebreu el document de Credencial signat pel Vice Degà de Relacions Internacionals (amb signatura electrònica vàlida). El rebreu a través d'un tiquet Demana, i a continuació l'haureu de signar i retornar a través de l'eina Demana.
  • Si no teniu cap certificat electrònic vàlid per signar, envieu un correu electrònic a relacions.internacionals.fme@upc.edu i us donarem instruccions sobre com procedir amb les signatures manuscrites.
 • Assegurança obligatòria per a tots els programes i modalitats de mobilitat: consultar aquest apartat.

 • Clàusula de contingènciaDocument mitjançant el qual l'estudiant queda informat que les condicions de la seva estada de mobilitat poden variar en funció de l'evolució de les circumstàncies a cada àrea geogràfica, en relació al COVID-19. Aquest document us el podreu descarregar de l'e-Secretaria 2-3 dies després de lliurar el Precompromís de Mobilitat. Haureu de marcar la casella corresponent, signar-lo i adjuntar-lo a la vostra e-Secretaria (documentació Mobilitat). Més informació
 • Certificat d'estada: Model disponible a la vostra e-secretaria, a l'apartat de Mobilitat> Estada Mobilitat> Documentació. És la part complementària del certificat d'incorporació. L'haurà de signar la vostra universitat de destí i reflectirà la data en la que oficialment heu acabat la vostra estada en allà. Quan finalitzeu l'estada caldrà que el pengeu signat a la vostra e-Secretaria (documentació Mobilitat).

 • Transcript of records o document equivalent: informació relativa al rendiment acadèmic de l'estada, cal que la Universitat ens l'enviï (pot fer-ho per email a ) o bé que l'estudiant ens porti l'original en mà. La data termini per entregar les notes a la nostra Secretaria és el 30 de setembre.

 

Més Informació

Top

8. Assegurances de viatge

Assegurança obligatòria per a tots els programes i modalitats de mobilitat (Erasmus+, Suïssa, EUA, Canadà, etc.):

La UPC té conveni amb OnCampus i ofereix una assegurança molt completa per a tota l'estada. Aquesta assegurança és obligatòria i es cobrarà a la matrícula de la nostra facultat (a l'inici del quadrimestre en què es marxa de mobilitat).

Important! En cas de començar la mobilitat abans de formalitzar la matrícula, és necessari contractar l'assegurança Oncampus de forma online per compte propi, i posteriorment adjuntar a l'e-secretaria el document d'assegurança i el rebut de pagament a continuació, per tal que no es cobri de nou a la matrícula.

Informació detallada (cobertures, preus, condicions, contacte en cas d'emergència, ...) a la pàgina web del Gabinet de Relacions Internacionals: https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/asseguranca-obligatoria

 

Altres:

Si marxes a Europa, a part de contractar l'assegurança obligatòria anterior, cal que sol·licitis també la Targeta Sanitària Europea. La pots demanar online a través d'aquest enllaç i és gratuïta

 

 

Top

9. Allotjament

https://housinganywhere.com/

 •  Empresa amb central a Holanda implantada a més de 140 països
 • Cerques senzilles al seu buscador
 • Secured Payment service: Servei opcional que permet bloquejar el primer pagament a Housing Anywhere, que fa la transferència al propietari només quan l’estudiant arriba i es confirma que tot és ok (el pis correspon al que es va ofertar i acordar, i no hi ha incidències). No obligatori, però la majoria dels usuaris ho utilitza.
 • Els estudiants outgoing poden utilitzar-lo per ofertar fàcil i gratuïtament l’habitació o pis que deixen lliure durant l’estada. Les famílies poden obtenir un ingrés complementari mensual per ajudar a finançar l’estada dels seus fills.
 • Pels estudiants és gratuït. La UPC paga una quota anual modesta.
 • Ofereixen una beca a un estudiant UPC per actuar de punt local.

 

https://www.uniplaces.com/es/

 • Empresa amb oferta d’allotjament a diverses ciutats europees
 • Cerques senzilles al seu buscador
 • Servei amb el pagament del primer mes, bloquejat i garantit
 • Reserves garantides per als propietaris (si algú marxa abans d’hora, Uniplaces cobreix els mesos restants fins a final de contracte mentre es resol la reclamació o es busca una nova reserva)
 • Gratuït per a la UPC, cobren el servei a l’estudiant.
 • Amb codi de descompte UPC (pendent confirmació) els estudiants tindran un 25% de descompte en el seu càrrec per servei.
 • Ofereixen una beca a un estudiant UPC per actuar de punt local.

 

Top

10. Reconeixements de crèdits per estades de mobilitat

Els estudiants del Grau de Matemàtiques poden reconèixer 3 ECTS per cada quadrimestre de mobilitat (amb un màxim de 6 ECTS).

El reconeixement es farà d'ofici després de finalitzar l'estada, sempre i quan haguem rebut tota la documentació necessària de la mobilitat. A la darrera matrícula de la titulació l'estudiant/a podrà matricular el reconeixement de la mobilitat, per tal de que li apareguin els crèdits a l'expedient.

 

Top

11. Preguntes freqüents

Hem habilitat un llistat de preguntes freqüents que pots consultar per complementar la informació d'aquesta pàgina web.

 

Top

 12. On trobar més informació?

 

Contacte:

 

Fes una consulta (estudiantat UPC): DEMANA 

 

Vicedegà Relacions Internacionals / Vice Dean of International Relations

Pep Burillo Puig

 

Tècnica de Relacions Internacionals/ Administrative Officer

Sandra Carbajo Olsina

relacions.internacionals.fme@upc.edu

Adreça: Secretaria de l'FME
C/ Pau Gargallo 14, Edifici U, 08028 Barcelona
Tlf: +34 93 401 56 99

 

 

Top