Vés al contingut (premeu Retorn)

CURS 2020-21: Calendari de defensa dels treballs de fi de GRAU (TFG)

Per poder matricular és obligatori tenir el treball inscrit una setmana abans de la matrícula, com a molt tard.

Per poder matricular és obligatori tenir el treball inscrit una setmana abans de la matrícula, com a molt tard.

Si el TFG està inscrit però no matriculat, i no es té cap altre crèdit matriculat, es considera que aquella persona no té cap vinculació amb l'FME i, per tant, ja no hi és estudiant. Això implica que no podrà gaudir dels serveis i dels drets que la condició d'estudiant ofereix (no tindrà accés a ATENEA, ni a l'e-Secretaria, no podrà signar convenis de cooperació educativa, etc.).

Curs 2020-2021 Quadrimestre 1

Convocatòria ordinària

Data de matrícula(1)Data de dipòsitPeríode de defensa
De l'1 al 3 de setembre 2020  12 de gener 2021 Del 26 al 29 de gener 2021

Convocatòria extraordinària

Data de matrícula(2)Data de dipòsitPeríode de defensa
     -----------------------            3 de maig 2021

Del 17 al 21 de maig 2021

Curs 2020-2021 Quadrimestre 2

Convocatòria ordinària

  Data de matrícula(1) 
Data de dipòsitPeríode de defensa
4 i 5 de febrer 2021 25 de juny 2021

Del 5 al 16 de juliol 2021

Convocatòria extraordinària

      Data de matrícula(2)   
Data de dipòsitPeríode de defensa
           -----------------------            2 de setembre 2021 Del 13 al 17 de setembre 2021

En tots els casos, si el TFG no es defensa ni en la convocatòria ordinària ni en l'extraordinària corresponents al quadrimestre de la matrícula, es qualificarà com a "no presentat" i s'haurà de tornar a matricular amb el recàrrec corresponent per segona matrícula.


(1) L'accés a la matrícula per Internet es fa mitjançant l'espai d'e-Secretaria en el mateix termini i franja horària que la matrícula ordinària.

(2) La matrícula del TFG continua vigent i només es cobren les taxes administratives si no s'ha matriculat res aquell quadrimestre:

  • Extraordinària de Q1: Un cop passat el període ordinari de matrícula de Q2, cap a finals de febrer, els estudiants rebran la informació relacionada i es generaran les taxes de matrícula addicional.
  • Extraordinària de Q2: Un cop fet el dipòsit en el termini establert (setembre/octubre) i abans de la defensa, es generaran les taxes de matrícula addicional dels estudiants que hagin dipositat la seva memòria.