Vés al contingut (premeu Retorn)

CURS 2018-19: Calendari de defensa dels treballs de fi de MÀSTER (TFM)

Per poder matricular és obligatori tenir el treball inscrit una setmana abans de la matrícula, com a molt tard.

Si el TFM està inscrit però no matriculat, i no es té cap altre crèdit matriculat, es considera que aquella persona no té cap vinculació amb l'FME i, per tant, ja no hi és estudiant. Això implica que no podrà gaudir dels serveis i dels drets que la condició d'estudiant ofereix.

 

Versió per a imprimir

Curs 2018-2019 Quadrimestre 1

Convocatòria ordinària (tots els màsters)

Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
Del 3 al 5 de setembre de 2018 7 de gener 2019 8 de gener 2019 Del 16 al 22 de gener
2019

Convocatòria extraordinària

TFM-Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME)

Data matrícula(2)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 2 de maig 2019 3 de maig 2019 Del 13 al 17 de maig 2019

TFM-Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO)

Data matrícula(2)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 3 de juny 2019 4 de juny 2019 Del 17 al 28 de juny 2019

Curs 2018-2019 Quadrimestre 2

Convocatòria ordinària

TFM-Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME)
Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
Del 31 de gener a l'1 de febrer 2019 25 de juny 2019 26 de juny 2019 Del 8 al 19 de juliol 2019
TFM-Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO)
Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
Del 31 de gener a l'1 de febrer 2019 3 de juny 2019 4 de juny 2019 Del 17 al 28 de juny 2019

Convocatòria extraordinària (tots els màsters)
Data matrícula(2)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 30 setembre 2019 1 d’octubre 2019 Del 14 al 21 d’octubre 2019

IMPORTANT!!!

  • Els estudiants de màsters de l'FME que matriculin el TFM el setembre de 2019, també podran accedir a la convocatòria de defensa de treballs final de màster del mes d'octubre 2019. Per fer-ho han de sol·licitar-ho prèviament amb un instància mitjançant l'e-Secretaria.
  • En tots els casos, si el TFM no es defensa ni en la convocatòria ordinària ni en l'extraordinària corresponents al quadrimestre de la matrícula, es qualificarà com a "no presentat" i s'haurà de tornar a matricular amb el recàrrec corresponent per segona matrícula.

(1) L'accés a la matrícula per Internet es fa mitjançant l'espai d'e-Secretaria en el mateix termini i franja horària que la matrícula ordinària.

(2) La matrícula del TFM continua vigent i només es cobren les taxes administratives si no s'ha matriculat res aquell quadrimestre:

  • Extraordinària de Q1: Un cop passat el període ordinari de matrícula de Q2, cap a finals de febrer, els estudiants rebran la informació relacionada i es generaran les taxes de matrícula addicional.
  • Extraordinària de Q2: Un cop fet el dipòsit en el termini establert (setembre/octubre) i abans de la defensa, es generaran les taxes de matrícula addicional dels estudiant que hagin dipositat la seva memòria.