Vés al contingut (premeu Retorn)

CURS 2018-19: Calendari de defensa dels treballs de fi de GRAU (TFG)

Per poder matricular és obligatori tenir el treball inscrit una setmana abans de la matrícula, com a molt tard.

Si el TFG està inscrit però no matriculat, i no es té cap altre crèdit matriculat, es considera que aquella persona no té cap vinculació amb l'FME i, per tant, ja no hi és estudiant. Això implica que no podrà gaudir dels serveis i dels drets que la condició d'estudiant ofereix.


Versió per a imprimir

Curs 2018-2019 Quadrimestre 1

Convocatòria ordinària

Data de matrícula(1)Data de dipòsitPeríode de defensa
Del 3 al 5 de setembre 2018 7 de gener 2019 Del 16 al 22 de gener 2019

Convocatòria extraordinària

    Data de matrícula(2)         
Data de dipòsitPeríode de defensa
----------------------- 2 de maig 2019 Del 13 al 17 de maig 2019

Curs 2018-2019 Quadrimestre 2

Convocatòria ordinària

Data de matrícula(1)Data de dipòsitPeríode de defensa
Del 31 de gener al 1 de febrer 2019 25 de juny 2019 Del 8 al 19 de juliol 2019

Convocatòria extraordinària

Data de matrícula(2)Data de dipòsitPeríode de defensa
----------------------- 3 de setembre 2019 Del 12 al 18 de setembre 2019

En tots els casos, si el TFG no es defensa ni en la convocatòria ordinària ni en l'extraordinària corresponents al quadrimestre de la matrícula, es qualificarà com a "no presentat" i s'haurà de tornar a matricular amb el recàrrec corresponent per segona matrícula.


(1) L'accés a la matrícula per Internet es fa mitjançant l'espai d'e-Secretaria en el mateix termini i franja horària que la matrícula ordinària.

(2) La matrícula del TFG continua vigent i només es cobren les taxes administratives si no s'ha matriculat res aquell quadrimestre:

  • Extraordinària de Q1: Un cop passat el període ordinari de matrícula de Q2, cap a finals de febrer, els estudiants rebran la informació relacionada i es generaran les taxes de matrícula addicional.
  • Extraordinària de Q2: Un cop fet el dipòsit en el termini establert (setembre) i abans de la defensa, es generaran les taxes de matrícula addicional dels estudiant que hagin dipositat la seva memòria.