Vés al contingut (premeu Retorn)

CURS 2017-18: Calendari de defensa dels treballs de fi de MÀSTER (TFM)

Per poder matricular és obligatori tenir el treball inscrit una setmana abans de la matrícula, com a molt tard.

Si el TFM està inscrit però no matriculat, i no es té cap altre crèdit matriculat, es considera que aquella persona no té cap vinculació amb l'FME i, per tant, ja no hi és estudiant. Això implica que no podrà gaudir dels serveis i dels drets que la condició d'estudiant ofereix (no tindrà accés a ATENEA, ni a l'e-Secretaria, no podrà signar convenis de cooperació educativa, etc.).

 

Versió per a imprimir

Curs 2017-2018 Quadrimestre 1

Convocatòria ordinària (tots els màsters)

Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
De l'1 al 5 de setembre de 2017 8 de gener 2018 9 de gener 2018 Del 17 al 23 de gener 2018

Convocatòria extraordinària

TFM-Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME)

Data matrícula(2)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 2 de maig 2018 3 de maig 2018 Del 14 al 18 de maig 2018

TFM-Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO)

Data matrícula(2)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 4 de juny 2018 5 de juny 2018 Del 18 al 29 de juny 2018

Curs 2017-2018 Quadrimestre 2

Convocatòria ordinària

TFM-Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME)
Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
De l'1 al 2 de febrer 2018 25 de juny 2018 26 de juny 2018 Del 9 al 20 de juliol 2018

TFM-Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO)
Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
De l'1 al 2 de febrer 2018 4 de juny 2018 5 de juny 2018 Del 18 al 29 de juny 2018
Convocatòria extraordinària (tots els màsters)
Data matrícula(2)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 1 d’octubre 2018 2 d’octubre 2018 Del 15 al 22 d’octubre 2018

IMPORTANT!!!

  • Els estudiants de màsters de l'FME que matriculin el TFM el setembre de 2017, també podran accedir a la convocatòria de defensa de treballs final de màster del mes d'octubre 2017. Per fer-ho han de sol•licitar-ho prèviament amb un instància mitjançant l'e-Secretaria.
  • En tots els casos, si el TFM no es defensa ni en la convocatòria ordinària ni en l'extraordinària corresponents al quadrimestre de la matrícula, es qualificarà com a "no presentat" i s'haurà de tornar a matricular amb el recàrrec corresponent per segona matrícula.

(1) L'accés a la matrícula per Internet es fa mitjançant l'espai d'e-Secretaria en el mateix termini i franja horària que la matrícula ordinària.

(2) La matrícula del TFM continua vigent i només es cobren les taxes administratives si no s'ha matriculat res aquell quadrimestre.