Vés al contingut (premeu Retorn)

CURS 2019-20: Calendari de defensa dels treballs de fi de MÀSTER (TFM)

AVÍS IMPORTANT: Amb motiu de la situació d'emergència sanitària, alguns períodes de defensa han estat modificats

Per poder matricular és obligatori tenir el treball inscrit una setmana abans de la matrícula, com a molt tard.

Si el TFM està inscrit però no matriculat, i no es té cap altre crèdit matriculat, es considera que aquella persona no té cap vinculació amb l'FME i, per tant, ja no hi és estudiant. Això implica que no podrà gaudir dels serveis i dels drets que la condició d'estudiant ofereix (no tindrà accés a ATENEA, ni a l'e-Secretaria, no podrà signar convenis de cooperació educativa, etc.).

 

Curs 2019-2020 Quadrimestre 1

Convocatòria ordinària (tots els màsters)

Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
Del 2 al 4 de setembre de 2019 8 de gener 2020 12 de gener 2020 Del 20 al 24 de gener 2020

Convocatòria extraordinària

TFM-Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME)

    Data matrícula(2)                  
Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 25 de juny 2020 26 de juny 2020

Del 18 al 22 de maig 2020

Del 6 al 15 de juliol 2020

TFM-Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO)

      Data matrícula(2)               
Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 3 de juny 2020 4 de juny 2020 Del 15 al 26 de juny 2020

Curs 2019-2020 Quadrimestre 2

Convocatòria ordinària

TFM-Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME)
    Data matrícula(1)             
Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
Del 6 al 7 de febrer 2020 25 de juny 2020 26 de juny 2020 Del 6 al 17 de juliol 2020
Del 7 al 17 de juliol 2020
TFM-Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO)
    Data matrícula(1)                
Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
  Del 6 al 7 de febrer 2020 3 de juny 2020 4 de juny 2020 Del 15 al 26 de juny 2020
Convocatòria extraordinària (tots els màsters)
      Data matrícula(2)              
Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 30 de setembre 2020 1 d’octubre 2020 Del 19 al 23 d’octubre 2020

IMPORTANT!!!

  • Els estudiants de màsters de l'FME que matriculin el TFM el setembre, també podran accedir a la convocatòria de defensa de treballs final de màster del mes d'octubre. Per fer-ho han de sol•licitar-ho prèviament amb un instància mitjançant l'e-Secretaria.
  • En tots els casos, si el TFM no es defensa ni en la convocatòria ordinària ni en l'extraordinària corresponents al quadrimestre de la matrícula, es qualificarà com a "no presentat" i s'haurà de tornar a matricular amb el recàrrec corresponent per segona matrícula.

(1) L'accés a la matrícula per Internet es fa mitjançant l'espai d'e-Secretaria en el mateix termini i franja horària que la matrícula ordinària.

(2) La matrícula del TFM continua vigent i només es cobren les taxes administratives si no s'ha matriculat res aquell quadrimestre:

  • Extraordinària de Q1: Un cop passat el període ordinari de matrícula de Q2, cap a finals de febrer, els estudiants rebran la informació relacionada i es generaran les taxes de matrícula addicional.
  • Extraordinària de Q2: Un cop fet el dipòsit en el termini establert (setembre/octubre) i abans de la defensa, es generaran les taxes de matrícula addicional dels estudiants que hagin dipositat la seva memòria.