Vés al contingut (premeu Retorn)

Nou estudiantat de màster - Més informació

Links d'interés:

Procés de preinscripció i accés al màster aquí (https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/preinscripcio-i-acces-a-master).

Procés de matrícula als màsters de la UPC aquí (https://www.upc.edu/ca/masters/matricula/matricula).

ABANS DE LA MATRÍCULA

Recordeu que abans de fer la matrícula heu de:

  • Acceptar l’admissió al màster, des de l’aplicatiu de preinscripció.
  • Fer efectiu el pagament de 300€. Aquesta quantitat es descomptarà del total de la matrícula un cop formalitzada. Si finalment no es formalitza la matrícula, no es retornarà excepte si el màster no s’impartís.  La data límit per fer el pagament és el 31 de juliol.
  • Haver sol·licitat i abonat els drets d’expedició del títol que et dóna accés al màster.
  • Assegurar-te que a l'aplicatiu de preinscripció hi és tota la teva documentació d'accés.
  • (opcional): Si voleu incloure a la vostra matrícula assignatures no presents per restriccions de pla d’estudis o d’expedient (MAMME o MESIO), heu de fer la sol·licitud en el termini establert pel període previ a la matrícula (https://fme.upc.edu/ca/curs-actual/tramits-administratius). En cas contrari heu de matricular les que tingueu al potencial i demanar variació de la matrícula (ho podeu fer just després d'aquesta). Atenció: Molt probablement la resolució serà posterior a l'inici de les classes. Consulta el seu calendari acadèmic. La seva avaluació pot ser més tard i la seva incorporació a l'expedient pot trigar, de manera que si depeneu d'aquestes per a titular-vos, haureu d'esperar a tenir-les incorporades al vostre expedient.
En el cas d’estudis universitaris realitzats a l'estranger:

 

 

DESPRÉS DE LA MATRÍCULA

  • Has d’aportar els originals o còpies autèntiques de la documentació d’accés (de la qual vas adjuntar còpia digital a l’aplicatiu de preinscripció):

    Si tens còpia digital autèntica: puja’ls a DEMANA UPC utgam-ga / Documentació d’accés.

    Si tens originals o còpia compulsada en paper:


La persona interessada és responsable de que la informació aquí declarada és correcta, completa i verídica i es compromet a aportar els originals o còpies compulsades (presencialment o per correu postal) al centre docent en el termini establert. En cas de no rebre aquesta documentació obligatòria per llei, quedarà bloquejat l’expedient, sense poder sol·licitar cap tràmit (certificats, instàncies o el títol) i sense dret a devolució de preus públics. Es recomana portar-la abans de la darrera matrícula com a molt tard (i evitar la possibliitat de no poder-se titular).