Vés al contingut (premeu Retorn)

Vols marxar?

L'FME promou la mobilitat dels seus estudiants mitjançant acords amb altres Universitats dins del marc de diversos programes de mobilitat internacional, tant sigui a l’estranger (programa Erasmus+, UPC Europa, Amèrica Llatina) com dins del territori de l’Estat espanyol (el programa Sicue). I, recíprocament, acull estudiants d’altres universitats. Els avantatges d’estudiar fora són molts, com ara conèixer una altra universitat i zona geogràfica, ampliar el currículum i cursar assignatures específiques de la universitat de destí.

 


 

1.          

 

 

La Unió Europea ha concedit a la UPC la Carta Erasmus, document que l'acredita per participar en la convocatòria Erasmus+ i l'habilita per rebre fons en les diferents accions que inclou el programa fins al 2020.

 

La sessió informativa per marxar de mobilitat al curs 2017-18 tindrà lloc el dia 15 de febrer de 2017 a les 12:00h a l'aula 004.

Nota: Per tal que els estudiants de MAMME i MESIO de nou ingrés tinguin la oportunitat de marxar, s'obre una convocatòria extraordinària per a marxar al segon quadrimestre del curs 2017-18. Consulteu el calendari aquí.


Sol·licitud de places convocatòria ordinària (e-Secretaria): del 15 de febrer al 8 de març de 2017.

Sol·licitud de places convocatòria extraordinària (e-Secretaria): del 14 de juliol al 4 de setembre de 2017.

Consulteu calendari curs 2016-17

Consulteu calendari curs 2017-18

1.1. Universitats amb les quals tenim conveni

PAÍSUNIVERSITATNº places/total mesosADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Alemanya Technische Universität Dortmund 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Ludwig – Maximilians – Universität München 3 / 18 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Technische Universität München 2 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Freie Universität Berlin 2 / 20 Matemàtiques (U, P)
Technische Universität Darmstadt 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Universität Mannheim 4 / 20 Matemàtiques (U, P)
Universität Karlsruhe 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
University of Potsdam 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Universität zu Lübeck 2 / 20 Matemàtiques (U, P)
       Àustria Universität Wien 1 / 6 Matemàtiques (P)
Bèlgica Katholieke Universiteit Leuven 4 / 24 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Université Catholique de Louvain 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Universiteit Gent 2 / 12 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Finlàndia University of Tampere 2 / 10 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
França Agrocampus Ouest 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Institut National des Sciences appliquées, Toulouse 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Institut National Polytechnique de Grenoble(1) 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Lille 1 - Sciences et Technologies 2 / 10 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Paris-Est Marne-la-Vallée 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université Pierre et Marie Curie (Paris) 4 / 24 Matemàtiques (U,P), Estadística (P)
Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Université du Paris 13 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analysis de l'Information (ENSAI) 4 / 24 Matemàtiques (U,P), Estadística (P)
Grècia Athens University of Economics and Business 2 / 12 Estadística (P)
Itàlia Università degli Studi di Napoli Federico II 4 / 24 Estadística (P)
Università degli Studi di Perugia 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Università degli Studi di Firenze 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Politecnico di Milano 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Università degli studi di Roma " La Sapienza" 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Università degli studi di Cagliari 2 / 10 Matemàtiques (U)
Università degli Studi dell'Aquila 2 / 24 Matemàtiques (U, P)
Noruega Norwegian University of Science and Technology 2 / 12 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Països Baixos Delft University of Technology 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
University of Groningen 2 / 12 Matemàtiques (U, P)
Vrije Universiteit Amsterdam 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)


Technische Universiteit Eindhoven

 

4 / 20

 

Matemàtiques (U, P)

Polònia AGH University of Science and Technology 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Wroclaw University of technology 2 / 12 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)
Portugal Universidade de Lisboa 4 / 24 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)

 

University of Porto

 

4 / 24

 

Matemàtiques (P)

Estadística (P)

Rep.Txeca Univerzita Karlova v Praze 4 / 20 Matemàtiques (U, P), Estadística (P)

Brno University of Technology (BUT)

 1/6 Matemàtiques (P)
Univerzita Palackého V Olomouc I  2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Suècia Chalmers Tekniska Högskola 2 / 20 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Umea University 2 / 10 Matemàtiques (P), Estadística (P)
Turquia Ege Üniversitesi 2 / 12 Estadística (P)

 

OBSERVACIÓ: U i P fan referència a Undegraduate (estudis de grau) i Postgraduate (estudis de màster). En principi, les assignatures a cursar a la Universitat de destí han de ser del nivell de les assignatures que s'estudien a l'FME. Si es volen estudiar assignatures d'un altre nivell es necessitarà l'autorització de les dues parts implicades (FME i Universitat de destí).

 

(1): Hi ha la possibilitat de fer una Doble Titulació. Per més informació s’ha de parlar amb el Cap d’Estudis de Matemàtiques.

 

1.2. Sol·licitud i resolució d’una plaça

Les sol·licituds es gestionen exclusivament mitjançant l'aplicatiu habilitat a l'e-secretaria, que trobareu a  e-Secretaria. A través de l'e-secretaria podeu consultar en tot moment l’estat de la vostra sol·licitud, accedint-hi mitjançant el vostre nom d’usuari i contrasenya. Un cop us hagin concedit una plaça, si hi esteu interessats haureu de canviar l’estat de la vostra plaça de “concedida” a “acceptada” i si no a “rebutjada”.

La concessió de les places ve donada per l'adequació de l'expedient acadèmic segons la Universitat de destí. En cas que s'excedeixi la demanda a una plaça en concret, es concedirà segons la valoració dels millors expedients acadèmics.

 

1.3. Precompromís

Un cop la vostra sol·licitud hagi estat acceptada, a les pàgines web de les universitats podreu trobar informació sobre les assignatures que ofereixen. Heu de decidir quines assignatures voleu seguir, fer una proposta de precompromís (per a estudiants CFIS trobareu el document corresponent aquí) i presentar-la a la Secretaria un cop hagi estat signada: consulteu calendari.

 

Quan la proposta de precompromís estigui acordada i signada per les parts, l'estudiant lliurarà a la secretaria signats per ell el Learning Agreement-before the mobility. Un cop signat pel vicedegà de Relacions Internacionals de l'FME, l'estudiant es farà càrrec de que la Universitat de Destí l'hi signi i l'enviarà per email a . Aquesta primera part inclou les assignatures que es volen cursar a la Universitat de destí i els crèdits que es reconeixeran si se superen les assignatures.

En cas que s'hagi de fer alguna modificació del precompromís, haureu de presentar el document de modificació del precompromís a la Secretaria. Aquest document haurà d'estar signat prèviament per l'estudiant i el cap d'estudis. Posteriorment, presentareu el document amb les modificacions, anomenat Changes to the original learning agreement (dins de la part del Learning Agreement anomenada during the mobility), que haurà d'anar signat per l'estudiant,i la persona responsable de la Universitat de destí i presentat tot dins del termini establert: consulteu calendari.

1.4. Acord financer

Per poder confirmar la vostra mobilitat, és necessari que us descarregueu dues còpies del document anomenat Conveni financer que us trobareu a l' e-Secretaria  dins de l'apartat Mobilitat-Documentació. Les dues còpies les haureu de portar a Secretaria signades per vosaltres i un cop les hagi signat el Vice degà de Relacions Internacionals, haureu de recollir un dels originals.

1.5. Matriculació

Els estudiants que marxen de mobilitat s’han de matricular a través d' e-Secretaria en el mateix període que la resta d’estudiants, tantes vegades com quadrimestres duri l'estada.

Els estudiants que marxen només el primer quatrimestre han de matricular-se de les assignatures del segon quadrimestre en el mateix període (febrer) que la resta d’estudiants, tot i que encara no hagin finalitzat la seva estada de mobilitat.

1.6. Documentació

Aquí trobareu tota la documentació necessària per a dur a terme la vostra estada, dividida en les tres parts que composen la mateixa.

Si teniu dubtes a l'hora d'emplenar la documentació Erasmus+ podeu consultar a la guia els passos per a completar els documents.

 

Abans de marxar:

 • Proposta de precompromís: primer document amb les assignatures a la Universitat de destí, les assignatures o nombre de crèdits a reconèixer a la FME un cop superades i les assignatures (si és el cas) que voleu cursar a la FME. L'estudiant haurà d'entregar el document signat per ell i el Cap d'estudis a la Secretaria.
 • Proposta de precompromís (CFIS): primer document amb les assignatures a la Universitat de destí, les assignatures o nombre de crèdits a reconèixer a la FME un cop superades i les assignatures (si és el cas) que voleu cursar a la FME (per a estudiants CFIS).L'estudiant haurà d'entregar el document signat per ell i el Cap d'estudis a la Secretaria
 • Learning Agreement (before the mobility): relació d'assignatures a cursar a la Universitat de destí i el seu reconeixement a la FME un cop superades, ha de ser signat per les tres parts interessades i caldrà que l'envieu per correu electrònica a .
 • Completar el procés d'aplicació propi de la universitat de destí. S'han de tenir en compte les dates i terminis de cada universitat, que poden ser molt ajustats en alguns casos.
 • Acord financer: document que us acredita com a estudiants que marxen sota el programa Erasmus+. Estarà disponible a la vostra e-secretaria i l'haureu de portar a secretaria signat.
 • Ordre SEPA: L'ordre de domiciliació és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant.  És a dir, s'utilitzarà tant per al pagament fraccionat de la matrícula, el pagament de matrícula per denegació de beca, i per al reintegrament d'ajuts de mobilitat. El document es descarrega d'e-secretaria i cal que porteu l'original a Secretaria.

 

 

Durant la vostra estada:

 • Modificació del precompromís: modificacions per a l'FME de les assignatures a cursar durant l'estada de mobilitat. Ha d'estar signat tant per l'estudiant com pel cap d'estudis.
 • Modificació del precompromís CFIS: modificacions per a l'FME de les assignatures a cursar durant l'estada de mobilitat. Ha d'estar signat tant per l'estudiant com pel cap d'estudis.
 • Certificat d'incorporació: l'ha de signar la vostra universitat de destí i reflexarà la data en la que oficialment inicieu la vostra mobilitat. El model del document el tindreu disponible a l'e-secretaria. Caldrà que l'envieu per correu electrònica a

 

Al tornar:

 • Transcript of records: informació relativa al rendiment acadèmic de l' estada, cal que la Universitat ens l'enviï (pot fer-ho per email a ) o bé que l'estudiant ens porti l'original en mà.
 • Informe final de l'estudiant: es tracta d'una enquesta en format electrònic que haureu de completar obligatòriament. Al acabar l'estada, l'estudiant rebrà un correu electrònic amb les indicacions pertinents.
 • Certificat d'estada: Part complementària del certificat d'incorporació. L'haurà de signar la vostra universitat de destí i reflexarà la data en la que oficialment heu acabat la vostra estada en allà. Cal que a Secretaria rebem el document original.

 

1.7. Documentació per a altres programes de mobilitat

Per als estudiants que marxen sota altres programes de mobilitat, com ara els programes UPC-Europa o UPC-Empresa, entre d'altres, la documentació és gairebé la mateixa que per al programa Erasmus+, excepte que en aquest cas no existeix com a tal l'acord financer. La documentació que necessita l'estudiant en aquest cas és la següent:

 • Credencial de mobilitat. És el document que acredita a l'estudiant com a estudiant de mobilitat, i l'haurà de venir a recollir a la secretaria del centre abans de començar la seva estada. En cas de que no pugueu venir a recollir-la, podeu autoritzar a una tercera persona a venir a secretaria, sempre i quan porti aquesta autorització signada i una fotocòpia del vostre DNI.
 • Declaració de responsable d'assegurança. Aquest document l'heu de lliurar a secretaria quan vingueu a recollir la credencial de mobilitat.
 • Certificat d'incorporació. Podeu enviar-ho per email de manera escanejada a
 • Certificat d'estada. Cal fer arribar a Secretaria l'original degudament signat i segellat.

 

1.8. Beques i ajuts

Els estudiants que marxen a fer una mobilitat sota el marc Erasmus+ poden obtenir diversos ajuts com l' Erasmus+ estudis (import mensual en funció del país de destinació, fins a un màxim de 7 mesos finançats).Tota la informació al següent enllaç

Addicionalment, els estudiants poden sol·licitar l’ajut MOBINT de l’AGAUR, una beca atorgada per la Generalitat.

 

1.9. Prova de nivell d'idiomes

Els estudiants que marxin en el marc del programa Erasmus+ estaran obligats a fer una prova de nivell d'idiomes en començar i finalitzar l'estada. També hi haurà la possibilitat de fer cursos d'idiomes on-line mitjançant unes llicències que la UPC repartirà entre els beneficiaris. Si s'ha estat seleccionat per la UPC per fer un curs d'idiomes en línia, l'han de fer de manera obligatòria. Aquests cursos seran gratuïts. El resultat del test d'idiomes no podrà condicionar, en cap cas, la mobilitat.

 

1.10. Erasmus+ Pràctiques

Els estudiants també tenen la opció de marxar a fer el Treball de Final de Grau o de Màster a alguna universitat o fer pràctiques en empreses a l'estranger dins del marc Erasmus+ i obtenir l'ajut Erasmus+ Pràctiques (fins a un màxim de 3 mesos finançats). Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

 

Més Informació

Top

2.     

 

Des del curs 2014-2015, i de moment, els possibles intercanvis amb Suïssa no podran ser en el marc de l'Erasmus+. Malgrat això la mobilitat es podrà dur a terme, sempre i quan les Universitats suïsses ho acceptin, com a mobilitat "UPC-Europa" (mobilitat amb reconeixement acadèmic de l'estada i exempció de matrícula a la Universitat de destinació) i no serien elegibles per als possibles ajuts en el marc de l'Erasmus+ (ajut Erasmus+, ajut del MECD).  Sí que el govern suís i les universitats suïsses financen ajuts pels estudiants. Trobareu més informació al següent enllaç

Els acords que manté l'FME amb Suïssa els trobeu a la taula següent:

PAÍSUNIVERSITATNº places/total mesosADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
Suïssa École Polytechnique Fédérale de Lausanne 2 / 20 Matemàtiques (U,P)

 

ZHAW Zurich University of Applied Sciences

 


2/10

Matemàtiques (P), Estadística (P)

 

Pel que fa a la documentació, vegeu el punt 1.6.

 

Més Informació

Top

3.

 

3.1. Universitats amb les quals tenim conveni

PAÍSUNIVERSITATADREÇAT A ESTUDIANTS DE:
México Instituto Tecnológico Autónomo de México Matemàtiques, Estadística

 

El procediment i el termini per sol·licitar una plaça és anàleg al programa Erasmus.

 

També teniu la possibilitat de marxar a altres universitats d'Amèrica Llatina i Europa a través del programa CINDA, tot i que les places ofertes per aquest programa tenen un imprès i un calendari específics.

 

3.2 Documentació

 

3.3 Beques i ajuts

 

Més Informació

Top

4.

 

S'ha obert la convocatòria de mobilitat nacional SICUE 2017/2018 per als estudiants de grau. Trobareu tota la informació, així com els impresos al següent web:

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/Sicue/Convocatoria2017-18

Resum dels terminis:

- Sol·licituds de mobilitat per part de l'estudiant: del 10 de febrer al 10 de març.
- Elaboració de l'acord acadèmic: fins el 15 de setembre per a les mobilitats del primer quadrimestre i anuals i fins el 31 d'octubre per a les del segon quadrimestre.
- Publicació de resolucions: 27 d'abril.
- Reclamacions contra la resolució. S'estableix un termini de 10 dies hàbils a partir de la resolució per estudiar les al·legacions.

 

 

4.1. Universitats amb les quals tenim conveni

UNIVERSITATADREÇAT A:
Universidad de Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau en Matemàtiques

Universidad de Granada 
Universidad de la Laguna 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Murcia 
Universidade de Santiago de Compostela 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Zaragoza 

 

Més Informació

Top

5. Erasmus Mundus

 

Dins d'aquest marc hi han programes per a estades de mobilitat de 6 o 10 mesos, tant per a estudis de Grau com de Màster i Doctorat, a diferents parts del món:

 

Eranet Plus. Projecte coordinat per la Universitat de Barcelona que permet realitzar estades a estudiants de grau, de màster, de doctorat i de postdoc, de 6 o 10 mesos en una de les universitats de Rússia de la xarxa Eranet-Plus.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.
Més informació a: www.eranetplus.ub.edu/eranet/.

 

AREAS+. Projecte coordinat pel Politecnico di Torino que permet realitzar estades de mobilitat o cursar estudis complets a estudiants de grau, de màster, de doctorat i de postdoc en les universitats del sud-est asiàtic que formen part de la xarxa AREAS+.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.
Més informació a:www.areas.polito.it/.

 

Nova Domus. Projecte on la UPC és universitat associada que permet sol·licitar beques per doctorat i postdoc per a marxar als EUA o Canadà per a fer estades en els àmbits de les ciències mèdiques, ciències naturals, fotònica i enginyeries.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 23 d'abril de 2016
Més informació a: novadomus.ub.edu/nova-domus/.

 

Més Informació

Top

6.

 

La UPC té conveni amb la Universitat de Tongji, a la Xina, que permet fer estades d'un quadrimestre a la Xina per a desenvolupar el Treball de Final de Grau o Màster. Podeu trobar més informació aquí.

 

Més Informació

Top

7. Assegurances de viatge

 

Si marxes a Europa, necessitaràs la Targeta Sanitària Europea. La pots demanar online a través del link

No obstant si ho vols completar tens algunes opcions:

 • Les que ofereix el Servei d'Esports (i abans com Univers), aquí podeu trobar diferentes ofertes en l'àmbit de les assegurances de viatge amb preus preferents per a la comunitat universitària de la UPC.
 • El que ofereixen des de http://www.oncampus.es

 

Més Informació

Top

8. Allotjament

https://housinganywhere.com/

 •  Empresa amb central a Holanda implantada a més de 140 països
 • Cerques senzilles al seu buscador
 • Secured Payment service: Servei opcional que permet bloquejar el primer pagament a Housing Anywhere, que fa la transferència al propietari només quan l’estudiant arriba i es confirma que tot és ok (el pis correspon al que es va ofertar i acordar, i no hi ha incidències). No obligatori, però la majoria dels usuaris ho utilitza.
 • Els estudiants outgoing poden utilitzar-lo per ofertar fàcil i gratuïtament l’habitació o pis que deixen lliure durant l’estada. Les famílies poden obtenir un ingrés complementari mensual per ajudar a finançar l’estada dels seus fills.
 • Pels estudiants és gratuït. La UPC paga una quota anual modesta.
 • Ofereixen una beca a un estudiant UPC per actuar de punt local.

 

https://www.uniplaces.com/es/

 • Empresa amb oferta d’allotjament a diverses ciutats europees
 • Cerques senzilles al seu buscador
 • Servei amb el pagament del primer mes, bloquejat i garantit
 • Reserves garantides per als propietaris (si algú marxa abans d’hora, Uniplaces cobreix els mesos restants fins a final de contracte mentre es resol la reclamació o es busca una nova reserva)
 • Gratuït per a la UPC, cobren el servei a l’estudiant.
 • Amb el codi de descompte UPC2016 els estudiants tindran un 25% de descompte en el seu càrrec per servei.
 • Ofereixen una beca a un estudiant UPC per actuar de punt local.

 

9. Reconeixements de crèdits per estades de mobilitat

Els estudiants del Grau de Matemàtiques poden reconèixer 3 ECTS per cada estada de mobilitat (amb un màxim de 6 ECTS).

Per fer-ho caldrà que es sol·liciti enviant un email a , després de l'estada de mobilitat.

Aquests crèdits es podran matricular a la darrera matrícula de la titulació.

 10. On trobar més informació?

 

- Vicedegà Relacions Internacionals / Vice-dean of International Relations
   Jaume Soler Villanueva ()

- Tècnica de Relacions Internacionals/ Administrative Officer
   Sílvia Selva Ripoll ()

 

- Adreça / Address
Secretaria de l'FME
C/ Pau Gargallo 5, Edifici U, 08028 Barcelona
Tlf: +34 93 401 56 99 / Fax: +34 93 401 58 81

 

Top