Vés al contingut (premeu Retorn)

CURS 2016-17: Calendari de defensa dels treballs de fi de MÀSTER (TFM)

Per poder matricular és obligatori tenir el treball inscrit una setmana abans de la matrícula, com a molt tard.

Si el TFM està inscrit però no matriculat, i no es té cap altre crèdit matriculat, es considera que aquella persona no té cap vinculació amb l'FME i, per tant, ja no hi és estudiant. Això implica que no podrà gaudir dels serveis i dels drets que la condició d'estudiant ofereix (no tindrà accés a ATENEA, ni a l'e-Secretaria, no podrà signar convenis de cooperació educativa, etc.).

 

Versió per a imprimir

Curs 2016-2017 Quadrimestre 1

Convocatòria ordinària (tots els màsters)

Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
Entre l'1 i el 5 de setembre de 2016 9 de gener 2017 10 de gener 2017 Entre el 18 i el 24 de gener 2017

Convocatòria extraordinària

TFM-Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME)

Data matrícula(2)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 2 de maig 2017 3 de maig 2017 Entre el 15 i el 19 de maig 2017

TFM-Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO)

Data matrícula(2)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 5 de juny 2017 6 de juny 2017 Entre el 19 i el 30 de juny 2017

Curs 2016-2017 Quadrimestre 2

Convocatòria ordinària

TFM-Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME)
Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
Entre l'1 i el 3 de febrer 2017 26 de juny 2017 27 de juny 2017 Entre el 10 i el 21 de juliol 2017
TFM-Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO)
Data matrícula(1)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
Entre l'1 i el 3 de febrer 2017 5 de juny 2017 6 de juny 2017 Entre el 19 i el 30 de juny 2017

Convocatòria extraordinària (tots els màsters)
Data matrícula(2)Data de dipòsit (a la intranet FME)Data màxima de validació memòriaPeríode de defensa
--------------- 2 d’octubre 2017 3 d’octubre 2017 Entre el 16 i el 23 d’octubre 2017

IMPORTANT!!!

  • Els estudiants de màsters de l'FME que matriculin el TFM el setembre de 2016, també podran accedir a la convocatòria de defensa de treballs final de màster del mes d'octubre 2016. Per fer-ho han de sol·licitar-ho prèviament amb un instància mitjançant l'e-Secretaria.
  • En tots els casos, si el TFM no es defensa ni en la convocatòria ordinària ni en l'extraordinària corresponents al quadrimestre de la matrícula, es qualificarà com a "no presentat" i s'haurà de tornar a matricular amb el recàrrec corresponent per segona matrícula.

(1) L'accés a la matrícula per Internet es fa mitjançant l'espai d'e-Secretaria en el mateix termini i franja horària que la matrícula ordinària.

(2) La matrícula del TFM continua vigent i només es cobren les taxes administratives si no s'ha matriculat res aquell quadrimestre.