Vés al contingut (premeu Retorn)

CURS 2016-17: Calendari de defensa dels treballs de fi de GRAU (TFG)

Per poder matricular és obligatori tenir el treball inscrit una setmana abans de la matrícula, com a molt tard.

Si el TFG està inscrit però no matriculat, i no es té cap altre crèdit matriculat, es considera que aquella persona no té cap vinculació amb l'FME i, per tant, ja no hi és estudiant. Això implica que no podrà gaudir dels serveis i dels drets que la condició d'estudiant ofereix (no tindrà accés a ATENEA, ni a l'e-Secretaria, no podrà signar convenis de cooperació educativa, etc.).


Versió per a imprimir

Curs 2016-2017 Quadrimestre 1

Convocatòria ordinària

Data de matrícula(1)Data de dipòsitPeríode de defensa
Entre l'1 i el 5 de setembre 2016 9 de gener 2017 Entre el 18 i el 24 de gener 2017

Convocatòria extraordinària

Data de matrícula(2)Data de dipòsitPeríode de defensa
----------------------- 2 de maig 2017 Entre el 15 i el 19 de maig 2017

Curs 2016-2017 Quadrimestre 2

Convocatòria ordinària

Data de matrícula(1)Data de dipòsitPeríode de defensa
Entre l'1 i el 3 de febrer 2017 26 de juny 2017 Entre el 10 i el 21 de juliol 2017

Convocatòria extraordinària

Data de matrícula(2)Data de dipòsitPeríode de defensa
----------------------- 4 de setembre 2017 Entre el 12 i el 18 de setembre 2017

En tots els casos, si el TFG no es defensa ni en la convocatòria ordinària ni en l'extraordinària corresponents al quadrimestre de la matrícula, es qualificarà com a "no presentat" i s'haurà de tornar a matricular amb el recàrrec corresponent per segona matrícula.


(1) L'accés a la matrícula per Internet es fa mitjançant l'espai d'e-Secretaria en el mateix termini i franja horària que la matrícula ordinària.

(2) La matrícula del TFG continua vigent i només es cobren les taxes administratives si no s'ha matriculat res aquell quadrimestre.